27 thg 1, 2016

LỜI THỀ & THỰC HIỆN LỜI THỀ


Từ cổ chí kim có nhiều cá nhân, tổ chức tự thề hoặc đặt ra lời thề. Trong buổi “lễ thề” xưa có thể có các nghi thức như cắt máu ở ngón trỏ của những người tham gia “lễ thề”, vái Trời Đất hoặc trao các tín vật làm tin. Đặc biệt là nghi lễ cắt máu ăn thề để chứng tỏ một lời thề máu, máu của mỗi người được trộn lẫn vào nhau, có thể rỏ vào rượu để cùng uống. Hoặc cắt máu con vật để thay thế máu người.
Lịch sử loài người có nhiều lời thề, ví dụ như lời thề:
- Lời thề sông Hát của hai bà Trưng.
- Lời thề của Lưu - Quan - Trương thời Tam quốc, bên Tàu.
- Lời thề của người làm ngành Y.
- Lời thề của QĐND, CAND ViệtNam.
- Lời thề của máy mụ đàn bà: Do mâu thuẫn hoặc nói xấu về nhau nhưng bên nói xấu cãi, cũng thề độc, ngoa và tục lắm. Có khi bắt ăn những thứ không bà dám. Các ông cũng thề nhưng có vẻ ít sâu cay như quý bà, thường hay thề lúc rượu, tình say, quý bà thề lúc rất tỉnh?
- Lời thề tình ái: cũng độc & khủng lắm. Quý ông hay có món Sở khanh cũng thề non, thề bể, nhưng nên tha cho quý ông vì so với quý bà quý ông thường là những kẻ ngố?
- Lời thề của loài cá:
Mồng bốn cá đi ăn thề
Mồng tám cá về, cá vượt Vũ Môn.
Có lẽ lấy cái chết hoạc hệ lụy xấu cho kẻ thề lời thề ấy mới thiêng vì nó chơi trực tiếp vào kẻ đọc lời thề?
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều đó quyết định nội dung, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó phù hợp với nội dung và xu thế cách mạng của thời đại mới được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (1917) và chỉ có đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm độc lập tự do thật sự cho dân tộc, “đối với nước ta, không còn con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Cần nhấn mạnh rằng, đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta”. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Nên:LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI:( thật tuyệt vời)
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
( Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”).
Nếu mỗi đảng viên thực hiên đúng nội dung này thì ĐCSVN sẽ vững mạnh vô cùng, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Nhưng theo:TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA XI (BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG, NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT - 2012)
Chuyên đề 3 - TÌNH TRẠNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XI
Cập nhật lúc 15h27 - Ngày 06/10/2015
share facebookgửi emailin bài này
Có nhận định:
"Qua hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ; đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới.
Tuy nhiên, trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhận định: "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, làm theo chưa đạt yêu cầu".
Chào mừng Đại hội XII của ĐCSVN thành công rực rỡ, ĐH đã bầu ra BCH TƯ, các tổ chức TƯ đặc biệt ông Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử làm Tổng bí thư. Đây là sự kiện đặc biệt.
Nhiệt liệt chúc mừng các ông, bà đã trúng cử UVTW!, các UVTW nghĩ gì về trách nhiệm của mình trước ĐCS & Tổ Quốc Việt Nam.
Một Đảng viên ĐCSVN đã nghĩ đến soạn thảo lời thề của các UVTW trước ĐCS & Tổ Quốc Việt Nam. Ông phán chỉ lấy cái "chết" mới ngăn chặn được những kẻ "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội" có thể nghiên cứu các thề thề từ cổ chí kim nhưng ông nói nên có câu: "nếu tôi UVTW ĐCS Việt Nam không THI HÀNH ĐÚNG THEO ĐIỀU LỆ ĐẢNG SẼ CHẾT TRONG NHIỆM KỲ", có vậy mới đủ sức răn đe những kẻ xấu làm hại thanh danh của ĐCS Việt Nam.
Các Đảng viên nhất là các UVTW cần nghiên cứu sâu săc: "Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng khai mạc ngày 27/2. Và các chỉ nghị quyết của Đại hội lần thứ XII của ĐCS Việt Nam, tự đặt ra lời thề để răn mình để xứng đáng niềm tin của toàn thể Đảng Viên đã bầu cho mình trúng UVTW ĐCS Việt Nam.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

13 thg 1, 2016

HIỆP ĐỊNH TPP COI NHƯ QUỐC HỘI ĐÃ PHÊ?

Theo ai? trong thời đại này,  Giáo sư Carl Thayer - chuyên gia kỳ cựu về chính trị Việt Nam và hiện làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia, thuộc trường Đại học New South Wales phán. 

Chúng ta nên cùng ông này nghiên cứu & đưa ra những định hướng nền ngoại giao của chúng ta trong thời đại nóng 
bỏng. Khi các nước nhược muốn thể hiện ngang cơ với nước cường đó là tâm lý của bần nông muốn, tâm lý ngu si ấy làm cho dân nước nhược đau khổ đến cùng cực. Vì cuộc chạy thi đường dài ấy các nước nhược chắc 100% chết . 

Trong quan hệ gia đình cũng không có bình đẳng giữa các con khi đứa con áp út nó làm quan hoặc lắm tiền, chứ đừng nghĩ trong quan hệ quốc tế mà đòi bình đẳng, như một chân lý, ví như nay chú Lào, Cam trong mắt Ta cứ như họ chư hầu. Nhầm vì do Cam & Lào có quan hệ đối ngoại phù hợp nên đừng có đùa với họ, nên Ta phải học họ. 

Chủ trương ký TPP được thông qua. Sẽ quyết định định hướng kinh tế và do đó cả định hướng về xu hướng đối ngoại của Việt Nam trong một thập kỷ tới. Tức là giới "tinh hoa" đã nhận thức đúng đâu là lối thoát cuối đường hầm tối thui? Liệu có hay?

11 thg 1, 2016

TA QUÁ GIỎI, GIỎI HƠN TẤT CẢ.

TA QUÁ GIỎI, GIỎI HƠN TẤT CẢ.
Đi vào hoạt động từ năm 1955, những chiếc B-52 có khả năng mang 31,5 tấn vũ khí với vận tốc gần 1.000 km/h. Nó có thể bay liên tục 14.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Không quân Mỹ liên tục cải tiến B-52 để đáp ứng những yêu cầu tác chiến mới.
Thế mà vào bắc Việt Nam lại bị rơi như sung chín? TA QUÁ GIỎI, GIỎI HƠN TẤT CẢ.

4 thg 1, 2016

ĐÀ NẴNG TRONG MẮT TÔI

 Mới vài năm không đến Đ. Nẵng, hết năm 2015 trở lại thấy ĐN thay da đổi thịt nhanh đến không ngờ, những cây cầu vắt qua sông Hàn, những con đường 4,rồi 6 làn, những vòng xoay làm tôi phát choáng vì so với quê tôi làm mãi mới xong cây cầu, con đường nhỏ bé, đến nỗi chỉ sửa cầu Niệm gần nửa năm rồi không biết bao giờ xong? Vì sao, vì không có nghững người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như ông Nguyễn Bá Thanh, nên quê tôi vậy đó.
Có lẽ tôi hơi vồ vập, nhưng có lý không có ô NB Thanh chắc không có ĐN như nay, tôi lại tin rằng có đà ông Nguyễn Xuân Oanh sẽ làm cho ĐN phát triển bền vững, nếu không kêu gọi đầu tư công nghiệp sạch & hiện đại, du lịch cho đúng nghĩa thì liệu ĐN sống được trong không gian mở như nay. Người dân có việc làm, có thu nhập để sống cho ra sống, thì vòng quay Mặt Trời kia mới quay được, nếu không vòng quay ấy chẳng thể quay khi dân không cơm thì nói gì đến chơi nữa ông Xuân Anh nhé!
(Vì mấy ngày trong & sau ngày nghỉ 1/1/2016 tôi không thấy vòng này nó quay?)
Dù câu ca: "Trời của...con chim trên cành...", dù nói xấu ông NBT bao nhiêu thì ĐN hôm nay cũng là bài học đáng giá cho các ông BT các tỉnh, thành phố của VN suy nghĩ. Nếu làm quan chỉ lo cho thân mình, gia đình & bè cánh của mình chắc sẽ bị chìm xuồng trước sức mạnh của nhân dân, không có tài kinh bang tế thế, cố chạy làm quan phải thấy nhục chứ đừng cười hề hề, hích hích...kết bè hại dân lành, dẫu vơ vét được nhiều của cải, nó sẽ thành cái họa cho con cháu chúng mày đấy hỡi bọn cướp ngày!
To: Xù BôngHoa Thanh Quế & các ngài sống ở ĐN.