10 thg 12, 2009

Vương triều nhà Mạc và những đổi mới về chính trị, kinh tế, văn hóa,
Theo dòng chảy lịch sử ta càng thấy sự vĩ đại của triều Mạc đó là:
Không trả thù nhà Lê và các triều thân, ngược lại còn sử dụng các quan lại nhà Lê, trong khi đó lịch sử đã ghi lại việc trả thù của nhà Trần với nhà Lý, giết hại các công thần của nhà Lê trung hưng, đặc biệt là trả thù dã man của Trịnh Tráng với nhà Mạc, của Nguyễn Ánh với nhà Tây Sơn
cởi mở về sử dụng nhân tài,
tổ chức sản xuất nông nghiệp (là sức mạnh của nền văn minh lúa nước),
phát triển thủ công nghiệp mà sản phẩm gốm Chu Đậu đã vượt ra khỏi không gian đất Việt, nhờ
phát triển giao thương giữa các dân tộc.
nhờ những đổi ới đó xã hội đặc người dân sống vào giai đoạn vua Mạc Đăng Dung, vua Mạc Đăng Doanh
Trong dòng chảy lịch sử ta thấy từ hậu Lê đến trước thời thuộc Pháp... không tạo cho dân phát minh ra những ngành, nghề, công cụ mới .... để phát triển sản xuất cho nên dân tộc ta hình như không đi lên cứ, dân làm than đói khổ, vua chúa tham tàn, ăn chơi trụy lạc, đối nội thì bóc lột dân thậm tệ, đàn áp dã man các cuộc khởi nghĩa nông dân, đối ngoại thì đớn hèn các đình đều bắt chước Trung Hoa về mô hình chính trị, văn hóa kinh tế,... u mê trong vòng phụ thuộc mọi mặt vào TQ, đời nào cũng phải triều cống Thiên Triều. Làm dân ta đau khổ trùm lên đau khổ.
 Điền địa thời Nhà Mạc và ruộng Dải yếm công chúa làng Trà Phương