3 thg 10, 2010

Cúng tổ cách tôi 5 đời cụ Nguyễn Công Trước

Ngày 25 tháng Â. Dậu (năm 2010) cúng cụ tổ cách tôi 5 đời Cụ Nguyễn Công Trước. Hậu duệ nội ngoại vui vẻ gần 100 người, có lẽ lâu rồi chi thứ họ Nguyễn Công mới có ngày vui như thế này. Tôi, ông Bùi đưa trước cho ông trưởng Mùi 2.000.000 & ông Khoa cũng góp thêm 1.00.000 đồng cho ngày lễ này. Trước hết để nuôi lợn như thời xưa và tìm nguồn lương thực thực phẩm sạch để dâng lễ lên bề trên. Càn Khôn & bề trên phù hộ, nắng đẹp thời tiết trong lành, lễ vật thanh sạch, lòng thành hậu duệ dâng lên tổ tiên. Cầu mong Tổ tiên nơi chín suối thấu tình hậu duệ, phù hộ cho hậu duệ đoàn kết, phát phúc, phát quan, phát lộc… phụng sự Tổ tiên, phụng sự đất nước sánh vai cùng Thiên Hạ.Lòng Thành hậu sinh Nguyễn Công Kha xin đa tạ bề trên.