20 thg 7, 2012

BẮT NÓNG CHỦ PHAMVIETDAO. NET NẾU VIẾT SAI ?


SỞ DĨ CÁC "ANH CẢ ĐỎ" NÀY DÁM TRẢ LƯƠNG CAO CHẮC HỌ CŨNG LẠI NOI GƯƠNG CÁC CƠ QUAN CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ: ĐƯỢC BIẾT CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH CỦA ĐẢNG HIỆN NAY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG THEO HỆ SỐ GẤP ĐÔI; CẢ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CŨNG VẬY; ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HÀNH CHÍNH Ở SỐ 1 BÁCH THẢO CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG THEO HỆ SỐ NHÂN 2 ? Phamvietdao. Net.


Cần kiểm tra lại nếu chủ trang này vu khống, bắt nóng, xử lý nóng để làm gương cho kẻ khác vì phạm vào luật hình: Điều … nghiên cứu ra ngay. Việc nội bộ có lẽ không nóng hơn: Trung Quốc đưa 30 tàu đánh cá đến TS bắt, chế biến hải sản, nghe Trung Quốc bao cấp cho nhiên liệu, mua, chế sản phẩm bởi tàu mẹ, lại có tàu súng, tàu ngư chính bảo vệ cho ngư dân của họ.
         Nghe thấy buồn, thấy nhục.
         Xưa:  nói là đánh thắng Tàu lại phải mang đồ quý cống Tàu? Không biết có thật hay Tàu nói đểu ta?
        Nay thấy: Tàu, chiếm đảo, biển, bắt tàu, đánh ngư dân, đòi tiền chuộc.
        Lại nghe: Tàu nói 4 tốt, mười mấy chữ vàng, mà vẫn lấn, chiếm đảo…
        Nay lại thấy: Tàu đưa tàu đánh cá trên biển của ta, đấu thầu khai mỏ trên biển ta?
        Sao ta không đưa cảnh sát biển nghe đâu trang bị phương tiện hiện đại lắm ra chặn đầu tàu cá hỏi bác Tầu sao đánh cá ở biển em, xem anh Tầu trả lời sao?
Bạn tôi nghe tôi “ný nuận” nó định tát vào mặt tôi, tôi xin anh đá vào mông em đã nhục rồi chứ đánh vào mặt các bạn ASEN thấy nhục lắm và nó bảo: Đánh bọn xâm lược tao xin làm ngư lôi tiêu diệt bọn Tàu xâm lược còn hơn sống nhục như mày, ngồi máy lạnh, đi oto…  bằng tiền thuế của dân.
     Ôi sao anh Tầu nạt Em mà sao em hiền vậy, sợ vậy, suy vụng thấy: Ta thắng Mỹ, không sợ Mỹ, nay nể Tầu, sợ Tầu suy ra: Mỹ yếu hơn Tầu?

2 nhận xét: