15 thg 2, 2010

Canh Dần niên

Mùa xuân một biểu tương vĩnh viễn của thiên nhiên ban tặng cho muôn loài.
Người xưa đã tìm được quy luật về thời tiết và nhiều quy luật khác của Vũ Trụ.
Cuộc đời của một người so với Vũ Trụ quá ngắn mà sao nhiều người quá chật vật mưu sinh, chống lại bệnh tật...
Sao có nhiều kẻ ác đến vậy, ác với đồng loại, ác cả với cỏ cây...
Nhiều kẻ mua bán được chức quyền ra sức hành hạ dân đen, bao xương máu của dân hòng đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc,hình như mọi sự lại như xưa: Quan vẫn tham
Năm Canh Dần cầu tới Càn Khôn đem lại hạnh phúc cho mọi người trên thế gian.