22 thg 1, 2011

Thăm Hoàng thành Hà Nội

Tháng11/2010 cùng Linh sinh viên Học viện CS thăm Hoàng thành Hà Nội, thấy hoành tráng nhưng so với thiên hạ ta nên khiêm tốn để mà tiến bộ?