15 thg 2, 2009

MẸ TÔIK.Sửu niên
Năm nay tôi sang 53 thực theo Mẹ tôi nói tôi sinh ngày 23/03/năm Đ Dậu vào giờ K. Mão. Nếu tính chi ly thì vẫn là 52 thôi. Ấy ai cũng muốn mình lùi tuổi, nhưng tạo hóa chẳng chừa ai. Ai thích thì lại chính là lừa mình mà thôi. 53 tuổi đau tay. Chân tóe máu vì bình rơi vỡ vào ngày 17 tháng Giêng( ng Đ. Hợi, giờ T. Hợi), thât hoảng hồn, chắc bề trên đỡ cho tôi thôi, có thể thế lực nào? muốn cảnh cáo tôi rồi.
Đừng quậy phá làm chi? hình như mện số cũng chớ trêu thế nào đấy.
Ai cho cô gái này lên trang này, thật là điều bí hiểm, Xin Càn Khôn hãy thương hậu sinh vì không ai thương bằng bề trên thương cả. Hoa mai đến đây rồi.