30 thg 10, 2015

CP TA CHI TIÊU NGÂN SÁCH GIỎI ĐẾN MỨC: VĨ ĐẠI THẬT?


Bộ trưởng Bùi Quang Vinh:" Ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng, không có tiền để chi tiêu"
Nguyệt Quế - Theo Trí thức trẻ
Nhà nước TƯ nghèo thế mà cứ phê cho NN con xây khu hành chính, tượng đài, cột truyền hình cao nhất địa cầu.. hàng nghìn tỷ đồng, tiền nhà nước con lấy ở đâu? xã hội hóa, ODA à?

Đường trên không ngày ngày tăng giá, đường dưới đất nổi sống trâu cao hàng chục cm, đất sân bay biến thành sân gôn, biệt thự,.. Nói không theo tao hóa thành phản động... ai làm ra nông nỗi này, vốn vay có phải trả hay không mà cứ vay hoài...

Không có CP nào trên quả đất này giỏi bằng CP Ta. 

BỐ MẸ KHÓ, CON LẠI GIẦU THẬT TUYỆT.

16 thg 10, 2015

ĐỦ TÀI, CÓ ĐỨC, ĐẾN TUỔI BẦU CỬ CÓ THỂ LÀM QUAN ĐƯỢC RỒI!


"Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ở tuổi 39 và cũng là Bí thư của cấp tỉnh/thành trẻ nhất cả nước cho đến thời điểm hiện tại." Một Thế Giới - 13:14 16-10-2015
Nhiều chủ F, Blog phán loạn việc con quan thì lại làm quan, chuyện đó khoa học chứng: tính di truyền.
Nếu đảng ta "sáng suốt văn minh" dân được nhờ, nếu đảng mù mờ đưa con các quan ú ớ vào nắm quyền tức là đảng đang tự sát. Đào thải, tính quy luật tất yếu sẽ đến. KHÔNG LẼ ĐẢNG TA YẾU NHƯ CAC F, BLOG VIẾT?
Các F, BLOG có giỏi thì viết ra ông Nguyễn Xuân Anh và ...con các quan thiếu Đức, Tài, nếu họ có đủ Đức & Tài nên ủng hộ để họ vì dân. Đừng vơ đũa cả nắm làm họ nhụt trí.
Viết sai chính các F, BLOG là những kẻ thiếu Đức, Tài, đã tự nhận mình là kẻ tiểu nhân
Còn ông Nguyễn Xuân Anh và ...con các quan thiếu Đức, Tài thì các F, BLOG cũng vạch ra để đảng sớm bãi chức họ thì dân được may.
LÀM QUAN LÀ NHẬN TRỌNG TRÁCH TRƯỚC DÂN, NẾU LIỀU, MUA, CƯỚP ĐỂ LÀM QUAN MÀ GÂY HẬU QUẢ SẼ BỊ PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỊ THÌ KẺ THIẾU ĐỨC TÀI KHÔNG DÁM ỨNG CỬ, CHỨ ĐÂU DÁM MUA QUAN.
Thế giới ngày nay không của riêng ai!

13 thg 10, 2015

QUÊ NHÀ TÔI ĐÂU?


Tôi muốn tìm về quê cũ
Hơn hai trăm năm cụ tổ ra đi
Không hiểu lý do gì?
Cụ không để lại
Tên tuổi cụ bà
Tên quê cũ
Chỉ biết nơi Người đến
Con cụ đã thành chánh tổng - hậu thần
Gia phả để đâu, phần mộ để đâu
mà vẫn dấu?
Bởi can qua giữa các vương triều
Kẻ thắng triệt kẻ thua vô cùng tàn bạo
Quan khổ dân đà thậm khổ
Đến quê nhà cũng dấu nữa họ tên
Một dân tộc biết bao giờ mới lớn
Khi lòng người luôn cứ thù dai