13 thg 11, 2016

CHÍNH PHỦ CỦA D TRUMP CÓ"DÂY" KHÔNG?

Ô D Trump chiến thắng cách biệt so với bà Clinton với 60 đại cử chi, làm truyền thông USA & TG sững sờ. Nước M là thế, thích đổi mới để nước họ luôn là siêu cường, Nga, TQ tiếp cận M còn lâu nhế, vì M không độc tài, nền dân chủ của họ tuyệt nhất thế gian. Không biết ông Trump thành lập CP có " dây " không? theo tôi có dây là chuẩn, tuyển người tài thì CP mạnh, tuyển người nhà mà dốt CP tất đổ vì M không thể là t thống thích gì là làm được. 
Nếu ông Trump theo Vũ Huy Hoàng của VN lập bộ công thương kiểu lắm người thân, thậm chí đến con y trẻ tài đến đâu mà đã được Hoàng sắm cho chức to thế, "tài" luồn chạy thế nào mà TX Thanh, V Đ Duy kinh doanh lỗ nghìn tỷ lại cao chạy xa bay như chơi? thì CP và ông Trump toi đấy. 

Mình ếch ngồi đáy g liệu ông Trump cao tay hơn ông VH Hoàng các ngài ở VN nghĩ gì về USA, về D Trump?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét