28 thg 11, 2016

ĐỪNG LẤY DÂN TỘC LÀM TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC

Mấy năm rồi cuộc chiến tại Syria, tổng thống Assda đã không chấm dứt được cuộc chiến, tại sao Assda không ra đi? ô ta là một nguyên nhân tan phá nước này, dân lành chịu bao tàn khốc. Các nước lớn dùng Syria làm trò chơi về chính trị quân sự và trò gì nữa?
 Assda là con rối của ai? Thế giới này đang bị những kẻ lắm tiền chia ra từng miếng để họ ăn & chơi với nhau trên xương máu của đồng loại.
 Tôi kinh khi nhiều người phán "quyền lợi nhóm"; bọn đó đang làm gì tại Việt Nam?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét