3 thg 5, 2016

CÁ CHẾT & HIỂM HỌA ĐANG ĐẾN VỚI VN?


Nhân vụ cá chết ở ven biển miền Trung VN, đã nhiều ngày rồi mà cả hệ thống chính trị không tìm ra nguyên nhân, sự kiện này chứng tỏ dân trí thấp tất sinh ra một chính phủ kém... hèn, liệu có phải?

Quyết tâm của TTg cao nhưng hệ thống chính trị.... liệu có làm đựơc nhiệm vụ TTg giao?
Tôi nghĩ sản xuất thép theo quy trình sẽ thải ra những chất gì thì không dấu được, có điều chất thải có được xử lý theo quy định văn minh không? Nếu chất thải ra biển mênh mông mà cá chết thì chất độc ấy khủng đến đâu? hậu quả nó đến mức nào với hậu thế chỉ có khoa học mới có quyền phán, chứ chính tri không thể đứng trên khoa học trong vấn đề thuộc về khoa học, đặc biệt nó gắn liền với đời sống của muôn dân.
Chất thải không được xỷ lý sẽ tác động đến đời sống như thế nào, nếu các Viện (đầy ở HN, SG...) không làm được, nên giải tán, vì tiền nuôi báo cô đám TS, ... GS ấy có thể hợp đồng với các viện trên TG văn minh họ làm tốt hơn & rẻ nhiều hơn là nuôi lũ ấy?
Nước mình mỗi cột điên ngoài chức năng chính nó phải giữ ít nhất một khẩu hiệu. Thương ôi!
TTg mới liệu có nhiều quyết sách mới để đưa nền khoa học của Ta bằng các nước láng giềng?
Bài thơ: Đất nước mình... của cô giáo Hà Tĩnh có tỉnh ngộ mốt số quan ngu ngơ trước thực tại của VN ta?
Đàn áp biểu tình ôn hòa có thể gây ra sự biến.?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét