3 thg 5, 2016

LO VỀ BIỂN ĐÔNG?


Bắc Kinh tuyên bố biển Nam Trung Hoa ( VN gọi là biển Đông) là của TQ, như vậy TQ tự cho mình quyền "chiếm lại" tất cả những đảo trong đường lưỡi bò, lúc nào sẽ TQ định? họ tuyên rồi họ thâm lắm, có thể đợi cơ, TUNG hỏa mù, lừa... nhiều chiêu rồi bất ngờ tấn công có thể ngay đêm nay, khi các ngài đang xem chung kết EURO.
Thật Lo!
VN & các nước có biển đảo trong đường lưỡi bò có kế gì để chống TQ khi tòa QT chuẩn bị phán quyết về biển Đông?
Nếu TQ dùng quân sự tấn công các đảo của VN thì VN, chắc có kế hoạch rồi đừng để bị động như năm 79, 88 thế kỷ trước - như một vết đau của LS dân tộc VN?
"Ếch ngồi đáy giếng mà lo chuyện cung đình? " lo thật truớc một nước lớn nhưng nhiều hành động tiểu nhân trong ứng xử với thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét