28 thg 11, 2015

AI DÁM THỀ?


Trong những buổi “lễ thề” xưa, có thể có các nghi thức như cắt máu ở ngón trỏ của những người tham gia “lễ thề”, vái trời đất hoặc trao các tín vật làm tin. Đặc biệt là nghi lễ cắt máu ăn thề để chứng tỏ một lời thề máu, máu của mỗi người được trộn lẫn vào nhau, có thể rỏ vào rượu để cùng uống. Hoặc cắt máu con vật để thay thế máu người.
Lịch sử loài người có nhiều lời thề, ví dụ như lời thề:
A/ LỜI THỀ SÔNG HÁT. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bắt đầu từ việc ông Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc bị quân Hán giết. Theo sử sách thì vì nợ nước thù nhà mà Hai Bà đã tụ quân lập đàn thề ở Hát Môn, dựng cờ khởi nghĩa. Lời thề Hát Môn được ghi lại:
Một, xin rửa sạch quốc thù
Hai, xin khôi phục nghiệp xưa họ Hùng
Ba, kẻo oan ức lòng chồng
Bốn, xin vẻn vẹn sở công lênh này.
B/ LỜI THỀ VƯỜN ĐÀO của của Lưu - Quan – Trương, như một bản hùng ca về tình người, dù sinh cùng thời gian nhưng cùng chết, lấy cái chết để minh cho lời thề, thể hiện ý trí vì dân, vì nước của một nhóm người. Nhưng thương ôi để thực hiện lời thề khó lắm du?
C/ LỜI THỀ DANH DỰ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và Điều lệnh CAND; sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến.
3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của CAND Việt Nam.
D/ LỜI THỀ QUÂN ĐỘI NDVN:
Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc:
1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
"Xin Thề"
2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.
"Xin thề"
3. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
"Xin thề"
4. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.
"Xin thề"
5. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.
"Xin thề"
6. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai.
"Xin thề"
7. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí.
"Xin thề"
8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí.
"Xin thề"
9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:
Kính trọng dân
Giúp đỡ dân
Bảo vệ dân
và ba điều răn:
Không lấy của dân
Không dọa nạt dân
Không quấy nhiễu dân
Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.
"Xin thề"
10. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
"Xin thề"
E/ CÁC TỔNG THỐNG HOA KỲ KHI NHẬM CHỨC PHẢI TUYÊN THỆ. Ví dụ: Lễ tuyên thệ của Tổng thống Abraham Lincoln Lời tuyên thệ Hiến pháp Mỹ ghi một câu mà Tổng thống Mỹ phải đọc đúng từng chữ trong lễ tuyên thệ như sau: “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States...”. (Tôi long trọng thề (khẳng định) rằng sẽ trung thành thực hiện chức vụ tổng thống Mỹ và sẽ dốc hết khả năng để giữ gìn, bảo vệ và bênh vực Hiến pháp Mỹ).
F/ THỀ SỬ DỤNG RUÔNG CÔNG CỦA LÀNG LAN NIỂU, HẢI PHÒNG:
Hịch văn rằng: “Chúng tôi gồm những người làm việc công của làng, họp trước đền theo tục lệ uống máu ăn thề, xin thề các điều sau: Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử! Y như lời thề…”, “Trên từ cụ già đến tuổi 18 ở dân thôn, trong làng vườn tược, buồng cau trái chuối, ngoài đồng lúa mạ hoa màu, mọi người đều công minh chính trực, không tham lam vơ vét. Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề…”; “Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin trời tru diệt”… Sau mỗi đoạn của hịch văn minh thề, các vị trong đoàn bồi lễ giơ tay biểu lộ quyết tâm “Xin thề, xin thề!”
G/ LỜI THỀ CỦA MẤY MỤ ĐÀN BÀ:
Do mâu thuẫn hoặc nói xấu về nhau nhưng bên nói xấu cãi, cũng thề độc, ngoa và tục lắm. Có khi bắt ăn những thứ không bà dám ăn thế có khủng không hỡi các bà. Các ông cũng thề nhưng có vẻ ít sâu cay như quý bà, thường hay thề lúc rượu, tình say, quý bà thề lúc rất tỉnh?
H/ LỜI THỀ TÌNH ÁI: cũng độc & khủng lắm. Quý ông hay có món Sở khanh cũng thề non, thề bể, nhưng nên tha cho quý ông vì so với quý bà quý ông thường là những kẻ ngố?
I/ LOÀI CÁ CŨNG CÒN THỀ
Mồng bốn cá đi ăn thề
Mồng tám cá về, cá vượt Vũ Môn.
.
j.../ NAY NGHE SẮP CÓ THỀ:
"Theo nghị quyết về nội quy kỳ họp (sửa đổi) thông qua sáng 24/11, ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao phải tuyên thệ.
Nội dung này cụ thể hóa quy định Hiến pháp 2013. Theo đó, Chủ tịch nước với tư cách là Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu nhà nước và 3 chức danh đại diện cho các khối cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp nói trên ngay sau khi được bầu phải thực hiện việc tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp".
Lời thề ấy nội dung ra sao? Theo tôi cứ lấy lời thề xưa trộn với lời thề nay mà thề ví dụ: Tôi quan... : Tuyệt đối trung thành, hết lòng phục vụ Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử, kẻ nào hưởng lợi tài sản từ tham nhũng sẽ bị táng gia bại sản, trán hiện chữ: “chó”. xIN THỀ, ba lần, thì con cháu của kẻ tham quyền, tham nhũng cũng kinh vì kẻ tham bản thân vì hậu duệ của chúng cũng tàn, thì chúng kinh cả đàn. Chắc nước Ta sẽ hãnh diện với toàn cầu vì nước Việt tuyệt chủng bọn tham nhũng ai ơi.
Liệu kẻ xấu có kinh?
Nếu cần cũng cắt máu ăn thề cho nó sâu nặng, liệu có hay?
Lời thề ngắn nhưng nó là bản hùng ca về lý trí & tình người, lấy cái chết để minh cho lời thề, có thể nó thể hiện ý trí vì dân, vì nước, vì mục đích của một người hay nhóm người. Cũng có thể lấy uy lực của thần linh để đoạt mạng, hạn chế quyền sống,... hành hạ kẻ thề, có khi còn hệ lụy đến hậu duệ của kẻ thề, thường lời thề có câu chốt rất độc, kẻ giả thề kinh hãi, lo sợ, nơm nớp suốt đời, nếu không thực hiện lời thề hoặc đã gian trong hành động,lời nói của kẻ thề.
Nhưng thương ôi để thực hiện lời thề khó lắm du?
Đây Lưu Quan Trương; Obama thề:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét