27 thg 11, 2015

NGƯỜI MÌNH LẮM KẺ DẦY ĂN MỎNG LÀM


Mình thuê người hút bùn cho ao sâu tốt cá, vườn cao tốt cây, thời giá 1.500.000 đ/ ngày, nhưng thôi việc nặng tôi thỏa thuận 2.000.000 đ/ ngày, để việc trôi trong một ngày. Khi tác nghiệp đúng ra phải có 3 người, nhưng chỉ có 2, ông chủ máy hút, người nhỏ nhưng làm có kỹ thuật & lao động đúng nghĩa, ông làm công thì làm vật vờ theo kiểu chấm công & lại đòi về sớm vì có viêc, nên máy hút làm việc cầm chừng. Bực mình vì kiểu lao động ấy, đến gần cuối chiều tôi & em rể xuống ao phụ việc nhưng chuyên môn không có nên việc không xong. Sáng sau làm tiếp, người phụ việc mới có chuyên môn, làm đúng nên công việc xong sớm.

 Khi thanh toán tiền tôi trả đủ, chủ máy xin thêm, tôi nói: VỚI ÔNG TÔI RẤT TRỌNG VỀ THÁI ĐỘ & KỸ THUẬT LAO ĐỘNG, rươu, chè ngon đây nay ta cùng uống, đúng lý phải phạt chỉ trả ông 1.500.000 đ vì: ông không biết tổ chức làm việc nên đã không đúng hợp đồng, tôi phải làm thay người của ông, không quen việc nay đau hết cả người, kéo dài thời gian tôi không làm được việc khác mà ông cũng tốn thời gian và nhiên liệu cho máy. Chúng ta cùng thiệt mà ông là nguyên nhân do không biết tổ chức & sử dụng lao động, lần tới có làm nên tổ chức tốt để năng xuất lao động cao tôi sẽ thưởng không tiếc. 

Thương người như ông chủ máy, nhưng bồi dưỡng thêm là hại người ta, Phạt khi họ vi phạm hợp đồng đó là việc nên làm, để họ phạt người làm công, làm việc vật vờ, dựa dẫm, lấy lệ, chấm công lấy tiền, có như vậy chúng ta sẽ cùng tiến bộ

Thương ôi tư tưởng dầy ăn mỏng làm của người mình không ít đâu nhế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét