9 thg 9, 2015

VÌ SAO BIA VỠ

Tôi lại về Dương kinh
Ngắm những tấm bia vỡ
Không hề có động đất
Sao bia vỡ làm đôi
Năm 1592
Trịnh Tùng chiếm được Thăng Long
Điểm ngay binh mã về miền Dương Kinh
Máu người chảy đỏ cả sông
Tấm bia cũng đập huống chi là người
Nhà Mạc đổ Lê đà Lê lại
Một nhóm người chiếm cả non sông
Nước mình lạ thật
Lợi ích nhóm kinh ghê
Khi tranh giành ngôi báu
Giết đi, giết nữa chẳng ghê tay
Trần xóa Lý
Hồ xóa Trần....
Nguyễn xóa Quang Trung...
Thắng đà truy sát đến cùng
Dẫu đầu kẻ bại cũng vào ngục trung
Cửu tộc chịu cảnh phanh thây
Tấm bia sử ký cũng thành vôi tôi
Đất nước đến nay có thế?
Phá văn hóa tiền nhân
đến bao giờ lớn được
Tấm bia có tội tình gì?
Sao mà bị vỡ lạ kỳ? làm đôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét