19 thg 8, 2015

LÀM QUAN ĐỂ LÀM GÌ?


Đời người ngắn sao? mà như Hoàng Văn Nghiên, Trần Văn Truyền và quan nào nữa...tham mà làm chi cho dân phải gánh nhiều nỗi khổ do quan tham gây cho họ, từ ngôi nhà tái định cư mới ở đã hỏng, đường vừa xong đã đầy ổ, sống trâu,... . Chúng có thể ăn ngày đến 100 kg thịt, uống 100 lít rượi Tây, ở hết 100 m2 nhà, chơi 100 nhát...?, chúng chiếm hữu của cải của dân nghèo làm gì? Cho con, cháu chúng ư? của tham ấy tôi lo chúng, con, cháu... chúng đi nhanh đến địa ngục - Lời của CCB 80 tuổi.
Tham lam lợi dụng trí tuệ, công nghệ phương Tây đã cướp qúa nhiều tài nguyên của các xứ khác họ đã tích lũy được kho trí tuệ, vật chất khổng lồ, để ăn mặc đến xd các công trình kiến trúc...họ sống xa hoa, trên nỗi nghèo, đói, mông muội của phần thế giới còn lại. Nên mới có những cuộc khủng bố đỉnh cao là vụ 11/9 nhằm vào Mỹ.
Ở VN thì giới quan cùng một số doanh nghiệp dưa vào nhau để chiếm tài sản quốc gia sống phè phỡn hơn cả phương Tây, tạo bất công giữa giới cầm quyền và dân chúng lạc hậu nghèo khổ tất có những cuộc khủng bố nhằm vào kẻ giàu.
Thực tế CCRĐ Đảng đã phát động cuộc chiếm lại t/s của người giàu ở VN thật tương tàn.
Giới cầm quyền nay đã tự đưa ra các quyền về sử dụng dịch vụ công khổng lồ cho họ từ nhà, phương tiện đi ...thế mà Hoàng Văn Nghiên, Trần Văn Truyền và quan nào nữa...  vẫn tham, tại sao họ không dùng quyền ấy để làm cho dân tộc phát triển so với năm châu, đức tính cao đẹp vì Dân của cụ Hồ thật vĩ đại bọn chúng không bao giờ sánh được khi cứ hành động như Truyền , Nghiêm?
Trong tình hình hiện nay Đ & NN cần làm gì để phát triển kinh tế, dân trí ,quan trí để dân chủ trong việc phân chia tài nguyên cho hợp lý hơn nếu không nguy cơ một cuộc CM XH sẽ đến gần?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét