17 thg 8, 2015

VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI


Thương những nông dân như Đoàn Văn Vươn đã không tiên lượng hết hậu quả của hành động chỉ muốn "cách mẹ cái mạng của chúng nó đi" để thỏa mãn nhu cầu tức thời, để nhiều người trong gia đình phải vào tù, đáng ra chỉ cần một người cũng làm nên lịch sử, để dạy cho bọn có quyền hám lợi sáng mắt ra.
Các bạn mong một cuộc cách mạng xã hội bằng vũ lực là nguy cho nông dân, vì họ đã quá đau khổ vì tham gia nhiều cuộc chiến tranh từ năm 1557 đến nay.
Cuộc đấu tranh ôn hòa để đưa xã hội ta văn minh hơn thì nông dân không thể làm được, vì họ chỉ muốn "cách mẹ cái mạng nó đi", thế mới gay các anh hùng Internet thấy thế nào?
Dân phải nhận thức được quyền và nghĩa vụ để cải tạo xã hội bằng những hình thức ôn hòa tiến tới VN có một nền dân chủ văn minh, đem lại hạnh phúc cho mọi người, xóa bỏ lợi ích nhóm trong giới cầm quyền. Nhà nước thực sự là của Dân, do Dân và vì Dân, thì ước muốn của cụ Hồ mới thành.
Những hành động vũ lực, đơn lẻ như gia đình ĐV Vươn sẽ bị bẻ gãy bởi không hợp với thời đại văn minh, "cách mẹ cái mạng" mấy kẻ vô lại không thể thay đổi tận gốc của nạn bạo quyền. Tất cả chúng ta hãy nhìn ra thế giới văn minh sẽ thấy mình ra sao, để chung tay cải tạo xã hội VN mới có văn minh chứ không có tự nhiên đến đâu.
Dân trí cao, pháp luật văn minh, hoạt động của nhà nước phải minh bạch, kẻ hám lợi trong chính quyền sẽ không có chỗ dung thân?
Cuộc khủng bố 11/9 Bil tấn công nước Mỹ là đỉnh điểm kiểu "ôm bom liều chết đã lựa chọn vô cùng cực đoan và thiệt thòi, nhưng nó cũng
khiến cuộc đấu tranh của nhân lọai khác đi" mà bạn có vẻ thích, tất cả nó chỉ làm cho các nền văn minh thiệt thòi vì phải phòng thủ. VN những hiện tượng Đ V Vươn cũng chỉ làm giới cầm quyền xiết chặt các biện pháp an ninh. Nếu nhà cầm quyền không hợp lòng Dân thì cuộc b. tình như ngày 19/8/1945 sẽ tạo nên một CQ mới tốt hơn, hoặc lật nhào hoặc cải tổ. Nay b,tình chống TQ hay chống lại một số việc làm của CQ chỉ có một số nhân sĩ tham gia tất chết yểu vì nó không được giới cần lao ủng hộ, bởi ̀họ chưa thấy quyền lợi của họ bị cướp và cần phải thay cái CQ này vì nó chưa đến độ phải thay ngay.
Dân trí thấp chỉ chăm lo đến nồi cơm của mình, chưa thấy nhiều quyền của mình bị cướp thì CM XH còn xa vời các bác nhể?
ĐCSVN đã giành và giữ được chính quyền, nhưng đến nay đang bộc lộ nhiều chính sách bất cập, nếu không kịp thời chỉnh sửa tất dẫn đến CMXH đó là quy luật không gì cưỡng nổi nhất là trong thời đại văn minh này?
Tự do niềm hạnh phúc của nhân loại, giá trị tuyệt đỉnh của con người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét