17 thg 1, 2014

NGƯỜI XƯA CÓ THẢ RÔNG

Gần đây báo chí Ta ném đá "Bà Tưng" làm ông bạn tôi buồn, phán: quái ở Ta có chuyện không lạ mà cứ cố cho là Lạ, thế mới lạ. 
Mời các ngài xem vài ảnh dưới đây mới thấy người xưa còn là tổ của bà Tưng.
Bạn tôi hỏi mày có thích, tôi: Cụ Nguyễn Du xưa còn thốt:
"Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dầy dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên"

Phụ nữ là do Thiên - Địa - Nhân tạo ra cho đàn ông hưởng. Nhưng thực ra để đàn ông hầu hạ, là trò chơi của họ mà đàn ông không hay, nhưng thích đôi gò bông đảo của họ, hỏi gã đàn ông nào nhìn thấy mà quay mặt, mới là lạ.

Xin các nhà chí của Ta hãy thực lòng với thực tế, chớ giống con bò? Rồi xem tạm dưới đây để các ông tường.


Xưa


Nay:

Phụ nữ Tây:


Chào các bà Tưng bốn phương nè: Em có rổng tha
Nghiêm túc đây, nhưng đàn ông?


Chưa bắn các ông đã tèo


ảnh nude đẹp

anh nudeXem rồi đừng nên xem lại?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét