24 thg 1, 2014

TRÙNG TANG CÁCH TÍNH.Bạn nào không tin chớ xen dễ mắc bệnh gan.

Đây là sơ đồ 12 cung có thể tọa trên bàn tay trái, cung Dần ở gốc ngón trỏ, cung Tỵ ở đầu ngón trỏ, ... cung Hợi ở gốc ngón út... :TỴ
NGỌ
MÙI
CUNG THÂN
THÌN


DẬU
MÃO


TUẤT
CUNG DẦN
SỬU
HỢI

Nam tính từ cung Dần là 10 tuổi tiếp đến cung Mão là 20 ….

Nếu người nam sinh năm Mậu Ngọ, mất năm Quý Tỵ,  vào tháng chạp (12), ngày 20, giờ Sửu( 1 – 3) giờ sáng, thọ 96 tuổi.

Cách tính:
Nam tính từ cung Dần là 10 tuổi tiếp đến cung Mão là 20 thì đến năm tròn 90 tuổi vào cung Tuất, tiếp đến số năm lẻ, cung Hợi là 91,…96 tuổi vào cung Thìn, vậy được 1 nhập mộ.

Từ cung Thìn, tính tháng sang cung Tỵ là tháng 1... tháng 12 vào cung Thìn, được 1 nhập mộ nữa.

Từ cung Thìn, tính tháng sang cung Tỵ là ngày 1,…đến ngày 20 vào cung Tý là phạm Thiên di.

Tính giờ từ cung kế là cung Sửu là giờ Tý, giờ Sửu vào cung Dần phạm Trùng tang xấu
Cách tính năm, tháng, ngày, giờ kế tiếp liên tục qua các cung.
 Nữ tính năm 10 tuổi vào cung Thân, cách tính như trên nhưng ngược kim đồng hồ, tức là năm 20 vào cung Mùi cứ như vậy mà tính.

Cách giải mời bạn xem bài: Trùng tang và cách giải – tại Blog này.
Mong các bạn tham khảo khi việc nhà đến không bị lo sợ bởi thầy rởm HÙ DỌA?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét