10 thg 12, 2013

HỌ NGUYỄN CÔNG TÌM LINH MỘ THƯỢNG TỔ

HỘI ĐỒNG GIA TỘC
NGUYỄN CÔNG TRÀ PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Phương, ngày 09  tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Kíninh gửi: Trưởng chi I, II, III họ Nguyễn Công!

Căn cứ vào cuộc họp ngày 30/5/2013 về việc: Toàn thể gia tộc Nguyễn Công  nhất trí tổ chức tìm mộ thượng tổ Nguyễn Công Tiến.
Từ ngày 31/10/2013 đến ngày 19/11/2013 hội đồng gia tộc đã cử Nguyễn Công Hường, Nguyễn Công Tặng, Nguyễn Công Sửu, Nguyễn Công  Đông, Nguyễn Công Kha, Nguyễn Công  Hiền, Nguyễn Công Huy đến Phủ của “Cậu Liên” tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương để xin thông tin về Thượng tổ Nguyễn Công Tiến. (Tiền ăn nghỉ ông Nguyễn Công Hường chi, tiền đi lại Nguyễn Công  Kha chi)
 Sau 20 ngày chờ đợi, chiều ngày 19/11/2013 “Cậu Liên” đã cho biết một phần nguồn gốc của Thượng tổ Nguyễn Công Tiến, cụ là mệnh quan triều đình, có vấn đề phải di khỏi nguyên quán. Sau khi tìm được mộ Cụ, Cậu sẽ cho biết gia phả của họ Ta… Cậu khẳng định mộ cụ còn ở phía Nam, Tây Nam mả Đò, cốt được cát táng trong tiểu gấm (là loại tiểu chỉ có gia tộc quyền quý mới có khả năng mua được).
Như vậy lời của Cậu Liên phán về Thượng tổ Nguyễn Công Tiến có nhiều điểm giốnnhư lời kể của tiền nhân họ Nguyễn Công và văn bản về làng Trà đang lưu tại Viện Hán Nôm – Hà Nội. Đồng thời lý giải việc linh mộ của Thượng tổ Nguyễn Công Tiến thất lạc là do tiền nhân dấu mộ vì sợ yểm đảo của những kẻ muốn cạnh tranh ngôi thứ trong phủ Kiến Thụy với họ ta, thời phong kiến…
Ngày 25/11/2013 họ đã dâng hương Thượng tổ Nguyễn Công Tiến và tiến hành nghi lễ tìm mộ Cụ tại mả Đò, sau 3 đợt tìm, đến sáng ngày 4/12/2013 đã tạm dừng, do các yếu tố chưa theo quy trình, nên “Cậu Liên”  chưa chỉ nơi linh mộ của Cụ (đây là kinh nghiệm của nhiều gia tộc tìm mộ theo phương pháp chỉ đạo từ Phủ của “Cậu Liên”, ông Tặng là nhân chứng).
Nay Hội đồng gia tộc Nguyễn Công Trà Phương quyết định:
1/ Tiếp tục tổ chức tìm mộ Thượng tổ Nguyễn Công Tiến tại mả Đò – Trà Phương, ông Nguyễn Công Hường làm tổng chỉ huy, Nguyễn Công  Đông làm phó tổng chỉ huy.
2/ Thời gian sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ, ngày sẽ có thông báo cụ thể, ( trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).
3/ Các trưởng chi chịu trách nhiệm điều người đủ sức khỏe và tâm huyết, phân công cho các chi như sau: chi I: 2 người, chi II: 2 (hai) người, chi III: 3 (ba) người cho một ngày làm việc.
4/ Dụng cụ: chi I  lo 1 mai, 2 cuốc; chi II lo 1 mai, 2 cuốc; chi III lo 3 thuốn.
5/ Người tìm mộ ăn trưa tại nhà trưởng tộc, trị giá 25.000 đồng một xuất, kinh phí chi từ quỹ họ.
Kính mong toàn thể gia tộc tham gia tận tâm, tận lực để nguyện vọng của chúng ta thành công, đó là hành động cao đẹp hướng về cội nguồn, tô thắm cung Phúc và làm rạng rỡ cho các thế hệ mai sau, đó là hành động vinh danh Thượng tổ Nguyễn Công Tiến. 
.


CHỦ TỊCH HĐGT NGUYỄN CÔNG
         Nguyễn Công  Hường

                           Đã ký

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét