28 thg 1, 2013

NÓI XẤU AI ĐẾN TAI NGƯỜI ẤY!
Xưa nay người Ta hay nói xấu người khác, theo tôi: NÓI XẤU AI SẼ ĐẾN TAI NGƯỜI ẤY.
Thế mà ngồi hóng ở các nơi xứ Ta cứ thấy bàn, nói xấu đ/c X, N, Y, C…Z.
Nếu các đ/ c … xấu mà nói thì không bàn. Nhưng các đ/c …. không xấu mà nói các đ/c ấy xấu là coi chừng và như thế là không quân tử. Nếu các đ/c ấy xấu, nói (góp ý kiến) đúng nơi đúng chỗ các đ/c ấy sẽ vỡ ra và từ chức thì có lợi lắm cho Nước, cho Dân. Còn nói không đúng các phương tiện ghi được hãy coi chừng các con Dân, dám nói xấu kẻ có Quyền, đông xiền lại có súng…
- Lời khuyên những kẻ ngông ngồi hóng vỉ hè bàn chuyện cung đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét