26 thg 1, 2013

NHÌN NHỮNG BỨC ẢNH NGUYÊN THỦ QUỐC GIA,THẤY HỌ THỂ HIỆN CÁI TÔI KỆCH CỠM VỚI DÂN LÀNH, DÂN LÀNH NÊN HỌ CÀNG VÊNH“ Đất nước tôi thon thả giọt đần bầu…” nhớ lời một bài hát và thấy một số bức ảnh về những nguyên thủ quốc gia (dù sao vẫn phải định người đó đại diện cho một nhà nước vì nó có đủ dấu hiệu của một nhà nước) mà buồn.
Họ vênh để thể hiện cái TÔI, cái tinh hoa của họ và họ lại khúm núm trước kẻ trên. Hóa ra quy luật: Cá lớn nuốt cá lớn vẫn thịnh ở Ta.

Những hình minh họa một thời đã qua, xin lỗi linh hồn những người đã quá cố.

Băng, cờ, khẩu hiệu, sắp hàng chờ, hô... hân hoan:Ngóng chờ

Mỵ dân chăng?
Oai phong

Cầm tay binh sĩ chắc sắp đi bắn nhau? Ông này có thể không vừa lòng kẻ cho tiền
Lệnh bà

Cái chết cần được làm rõ nguyên nhân vì người chết đã sắp đủ 50 năm, gần hết một hoa Giáp, công tội nên minh để cả dân tộc nhìn lại mình - hòa hợp đã chín rồi?

Còn nay thì sao? chớ lặp lại mà nguy?

Những ảnh trên nhặt ở Internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét