31 thg 1, 2013

ĐÈN LỒNG – CÁCH ĂN & CÁCH CHƠITết Nguyên Đán đến gần người Bắc trọng Tết hơn người Nam, nên sắm Tết đến nỗi Dân lớn tuổi, quan bé sợ Tết, không hiểu sao?
Đèn lồng xưa treo ít  - quý.
Đèn lồng nay treo nhiều đến nỗi - kinh. Không tin cứ xuống Hải Phòng quê tôi đầy!
Có người có báo bảo nơi treo quá nhiều đèn lồng là thân Hoa.
Có nơi bảo trên đèn lồng có in chữ nho: Tam SA, Nam SA, mình có biết chữ nho đâu mà hiểu, nên cứ treo cho nó ra cảnh ngày Tết, nếu thật thì thâm như Tàu thật. Tết sang năm ta cũng sản ra đèn lồng in chữ Hoàng Sa, Trường Sa bán sang Tàu xem họ có treo không? Nay cứ um nên không hiểu ra sao? Nào có biết chữ đâu mà nói thế sao?
Bạn tôi bảo dân Ta có nhiều người có tư tưởng bài Hoa nên ghen nói thác ra vậy? nhất là xóm nghèo không người tài trợ nên không có đèn lồng treo trong, lấy đâu treo đường.
Xuôi chơi vậy, Ngược đây:
Cái ăn, cái mặc của Dân vùng ngược như ông Mai Thanh Hải chụp đứa trẻ lớn rét thế mà vẫn chuồng không hiểu ông MTH cố tình, hay đời có thật?
Ảnh: Những đứa trẻ cởi truồng ngày rét 5 độ C

Ảnh: Những đứa trẻ cởi truồng ngày rét 5 độ C


 Các cơ quan chức năng phải xem ông này có vấn dề chính… không mà toàn đưa cảnh đói nghèo trong khi thông tin chính thống Ta đã triệt đói nghèo rồi.
ĂN:
Bạn tôi bảo: Dân ta cây, con trên rừng dưới bể đều ăn hết, gần đây cỏ, cây, con ngâm hết kể cả nguyên gấu to đùng, đặc biệt chơi cả “canh máu” súc vật kể cả tiết canh chó, mèo. Dân Quảng Châu phàm ăn mọi thứ nhưng không dám ăn “canh máu” như Ta.CHƠI:
Giàu lắm nhưng người Tây, Mỹ chưa chắc dám chơi xe triệu Đô, 

Chiếc Mayback 62S (bên phải) được cho là phương tiên đi lại của bầu Thụy (Ảnh: Ninh Bình FC)
Chiếc Mayback 62S (bên phải) được cho là phương tiên đi lại của bầu Th (Ảnh: Ninh Bình FC)


nghe đâu Ta có nhiều người chơi. Khi kinh tế xuống nhiều nước như Thái khi tham gia Đông Nam Á hội chỉ có mươi người, Ta kêu suy thoái bởi mấy cái Sin đã lộ rồi mà: Ta tham gia Đông Nam Á hội chỉ có hơn người, đường ở Sài Gòn kết hoa đón Tết Dương, Âm lịch có lẽ bạc tỷ

sai-gon-ruc-ro-den-hoa (2)

sai-gon-ruc-ro-den-hoa (3)

Xóm tôi đèn lồng và hoa chắc nhiều triệu, nếu xét bề ngoài có thể nước ngoài cho ta kêu suy thoái là giả để nhằm mục đích kêu viện trợ như xưa chăng?
Làm Vua phải chịu trách nhiệm trước muôn Dân trước cái ăn, cái mặc của Dân, cái ngông của Quan?
Ngày nay ta không có Vua ai chịu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét