25 thg 7, 2012

BIÊN GIỚI VÀ SỰ ĐAU KHỔ CỦA DÂNCác quốc gia được hình thành như thế nào? 
Từ cổ đến nay kẻ mạnh nuốt kẻ yếu?
Tập đoàn người được hình thành trên một vùng đất, có chung văn hóa,... dùng sức mạnh để bảo vệ quyền lợi của tập đoàn rồi nuốt kẻ yếu về lãnh thổ và dân cư... để mạnh và tiếp tục nuốt các tập đoàn yếu mà thành cực lớn như Trung Quốc.
Có quốc gia "tự tan" như Liên Xô thành nhiều quốc gia.
Nhờ Quốc Liên mà các quốc gia tạm ổn định như nay?

 Có quốc gia được hình thành trên sự: Những kẻ mạnh trong Quốc Liên chia một dân tộc, từ một quốc gia như Triều Tiên hóa hai: Bắc Triều Tiên & Nam Hàn, để làm trò chơi, để mặc cả với nhau?
Trò chơi lấy con người làm đồ chơi. Thật dã man khi một số kẻ tự vỗ ngực là: Văn Minh.
Nhưng ta thấy kẻ văn minh hơn, dân có quyền làm người hơn có phải là Nam Hàn và ngược 
Bắc Triều Tiên dân bị hạn chế quyền làm người?
Tôi cho rằng chúng ta đã bước sang thế kỷ XXI, các quốc gia Văn Minh  hãy dùng nền văn minh của mình xoá đi cái biên giới Quốc Gia để đem văn minh đến cho những quốc gia mà giai cấp thống trị  đang cướp quyền làm người của người dân, trước hết cho dân Bắc Triều Tiên và nhanh đến cho các quốc gia đang bị thống trị bởi độc tài, gia đình trị khác. 
Đã là nước văn minh đừng lợi dụng văn minh để nô dịch các dân tộc bị bọn độc tài thống trị trong nước đã, đang tước bỏ quyền làm người của họ, chỉ có vậy mới có hoà bình cho thế giới này?
Đến lúc chúng ta nên bỏ công nghệ giết người hàng loạt đi, thay vào đó là công nghệ làm cho người hạnh phúc hơn vì một tàu ngầm chắc sẽ cứu đói cho vạn dân?. 
Những kẻ độc tài muốn vinh thân phì gia hãy từ bỏ quyền lợi gia đình, nhóm người…mà vì dân, chắc họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của Vũ Trụ & dân như những kẻ độc tài bị loại bỏ trong năm 2011.
Thế giới là ngôi nhà chung đem lại hạnh phúc cho mọi người. 

Trước hết chúng ta hãy xoá biên giới Bắc Hàn để dân nơi đây thoát cái địa ngục trần gian, hưởng văn minh của nhân loại.
Nhân loại hãy chung tay xoá dần biên giới quốc gia để trái đất này thực sự là ngôi nhà chung, ngôi nhà của chúng ta ngày càng Văn Minh & Hoà Bình?
Có thể có người cho tôi là không tưởng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét