21 thg 4, 2012

NGĂN CHẶN NGAY VIỆC PHÁ "DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA"
Ni cô Trang (không rõ pháp danh) & một số người muốn phá chùa cổ để xây mới về phía Đông.
Hướng Nam và Tây đã xây tường đá cao trông như trại giam…  chùa phong cảnh phải hài hòa với thiên nhiên chứ không “đá hoá”, liệu bờ rào phía Bắc họ có định “đá hoá” không? Thật sợ nếu họ dám làm?

Thật đáng sợ ni cô Trang họ đang dùng tiền và sức của thập phương thay đổi kiến trúc, cảnh quan của chùa Trà. Theo ni sư chiều ngày 25 Â.Lịch (16/04/2012) phán :  phá chùa chính khung gỗ làm nhà thờ Tổ, chùa chính sẽ làm mới xây lui về phía Đông...Không nên cãi có Phật chứng.
 Ni cô Trang & Họ huy động tiền, sức lực từ đâu, liệu có nội thất bằng gỗ hay bê tông, nay bờ bao quanh chùa đá hóa lạnh lùng như nhà giam...?
Ai đã đề xuất, phê duyệt việc làm trên? Các cơ quan nhà nước phải làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Liệu họ có hiểu về thuyết phong thủy?
Chùa Trà là "Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia" việc xây sửa chùa này cần những thủ tục pháp lý gì?
Có thể ni cô Trang một số cá nhân đã vi phạm một số điều của Luật di sản văn hóa.
Luật di sản văn hóa (trích) :

Điều 10: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi là tổ chức) và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Điều 34: Việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được xây dựng thành dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải bảo đảm giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.
Điều 35: Thẩm quyền phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích được thực hiện theo Luật này và các quy định của pháp luật về xây dựng. Khi phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.
Điều 36
1. Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của Luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.
2. Trong trường hợp chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình quy định tại khoản 1 Điều này có đề nghị thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan và những yêu cầu cụ thể về bảo vệ di tích để chủ đầu tư lựa chọn các giải pháp thích hợp bảo đảm cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Điều 37
1. Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở nơi có ảnh hưởng tới di tích có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó.
2. Trong quá trình cải tạo, xây dựng công trình mà thấy có khả năng có di tích hoặc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thì chủ dự án phải tạm ngừng thi công và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.
Khi nhận được thông báo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin phải có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm tiến độ xây dựng. Trường hợp xét thấy cần đình chỉ xây dựng công trình tại địa điểm đó để bảo vệ nguyên trạng di tích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin phải báo cáo lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định.
3. Trong trường hợp cần tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ thì kinh phí thăm dò, khai quật do Chính phủ quy định.Chùa Trà Phương (Thiên Phúc Tự) là "Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia"


Nhà thờ Tổ

                          Kiến trúc Pháp - Cửa bể nước mưa vài chục m3 có thể là kiến trúc do ông giám đốc Đài  thiên văn Phù  Liễn, người Pháp chồng bà Ngô Thị Dĩnh cùng hưng công sửa lại chùa 1936 đến 1938, trên nền chùa cổ do Thái Hoàng Thái Hậu cùng các thân vương nhà Mạc hưng công xây năm 1565.
                                       
Cửa võng, câu đối nhà thờ Tổ

                                     Bức đai tự

Bia ghi tạo chùa thời nhà Mạc & thời nhà Nguyễn

Chân tảng chùa thời Nhà Mạc đường 56 cm


Chân tảng chùa thời Nhà Mạc đường 46 cm, vợ chồng bà Ngô Thị Dĩnh chỉ đủ tiền xây cột gỗ như chùa hiện nay?Chùa  Trà Phương xây thời nhà Mạc năm 1565, sửa thời Nguyễn 1936 - 1938, sửa đầu thế kỷ XXI, họ định phá, theo ni sư phán, liệu họ có quyền?


Ảnh về lễ động thổ phá hoại phong cảnh, chuẩn bị phá chùa Trà Phương. Họ động thổ vào ngày 26/ Giáp Thìn/ Nhâm Thìn (16/04/2012)

để xây cùa mới vào đây theo ni sư phán chiều ngày 25 Â.Lịch (16/04/2012) Nhà hướng đông xây đầu thế kỷ XXI, chưa khánh thành họ định phá để xây chùa mới vào.


Bờ chùa phía Đông & Đông Bắc có cây xanh họ có đá hóa không?

Phía sau nhà Tổ họ đã phá tường bao và đào móng


Cổng tường bao phía Tây


Chùa Trà xung quanh xưa là tre, duối, ràng ràng, vối ... bao quanh như bảo tàng thực vật cổ. nay tường đá xây cao gần 3m dân nói như tường nhà tù...lạnh ....ai dám đưa ra kiến trúc này? Ni cô & Họ không sợ ai cả...coi thường pháp luật & Phật pháp?


tường đá lối vào công phía Tây & một tín đồ đến chùa góp công xây tường đá, liệu họ có biết luật di sản không?

Tường đá xây cao gần 3m dân nói như tường nhà tù có chùa nào như thế này, kiến trúc này ý tưởng là gì, hay "dấu ấn thời đại"?Thống đá thời nhà Mạc đường kính hơn 1m nên phục chế

Hãy chung sức chung lòng mọi người cứu lấy chùa Trà Phương

Chùa Trà Phương có những lời nguyền trên bia mà ni cô Trang có biết không?
Ni cô này xuất thân như thế nào xin gặp Hội Phật giáo Hải Phòng & Cảnh sát khu vực phường Quán Trữ quận Kiến An, Hải Phòng. Các phật tử chùa Trà nên biết ni cô trụ trì chùa Trà để cùng tu hành cho đúng Đạo.

2 nhận xét:

  1. Nhà chùa đâu phải nhà tù mà xây thành xâu quách ghê ghớm quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lUẬT PHÁP VÀ PHẬT PHÁP SẼ TRỪNG TRỊ NHỮNG KẺ NGÔNG CUỒNG VÌ HÁO DANH, PHÁ HOẠI DI TÍCH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂM LINH, NẾU KHÔNG MAU NGĂN CHẶN VIỆC PHÁ HOẠI DI TÍCH LÀ VẾT NHƠ LỊCH SỬ. BUỒN VÌ MỘT SỐ QUAN XÃ ĐÃ CẦM XẺNG KHỞI CÔNG THẾ MỚI LẠ HỌ CÓ HIỂU PHÁP LUẬT VÀ PHẬT PHÁP KHÔNG?

      Xóa