30 thg 12, 2011

Đừng tưởng có tí chữ, tí quyền mà lừa dân.

Đừng tưởng có tí chữ, tí quyền mà lừa dân.

“Tóm lại, ở thế kỷ XIX, Việt Nam công nhận quyền lực của nhà Thanh với tư cách là nước bá chủ thông qua thể chế triều cống nhưng chỉ là tên gọi không hơn, còn trên thực tế là một nước độc lập hoàn toàn”.(GS. Yu Insun Đại học Quốc gia Seoul *Ba Sàm ngày 01/12/2010)

Lịch sử Ta, Tàu thế nào cần phải ghi nhận khách quan. Nhà Nguyễn có sợ, có bắt trước theo luật pháp… nhà Thanh không?
Tôi thấy buồn thời nhà Nguyễn, thời kỳ lịch sử đen tối của dân tộc ta. Có phải ông GS. Yu Insun nịnh ta không? Hay dịch giả dịch sai? Chứ thời ấy Pháp đánh ta, nhà Nguyễn cầu Thanh có đúng không? Nhà Nguyễn cống nhà Thanh bao nhiêu báu vật chẳng thấy nói ra, hay chỉ cống ít vải thiều Thanh Hà.
Viết về lịch sử phải khách quan, chủ yếu phải làm rõ cái yếu, dở… của Ta xưa để nay đừng dẫm vào. Đừng vống nên thế giới Họ cười, ví như nhận Kinh Dịch của Ta? viết là của “ Người Việt”: là ai? chứ hậu thế tưởng của Ta thì khổ đấy? đừng để dân ta như dân Bắc Hàn thì sao phát triển được.
Chính trị không thể lừa mãi được, lừa dân sẽ khổ cả dân tộc, khi dân hiểu dân lật kẻ lừa, lại như IRAC, LIBIA càng thêm nhiều người khổ theo, kể cả kẻ tham quyền chạy ra nước ngoài mà sẽ thoát khỏi lưới Trời. Đừng cậy có tí chữ, tí quyền mà viết bậy, làm bậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét