27 thg 12, 2011

QUỐC GIA VÀ SỰ ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI DÂN

QUỐC GIA VÀ SỰ ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI DÂN
Các quốc gia được hình thành như thế nào? Có phải nó được hình thành trên sự: Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu? Bắc Hàn & Nam Hàn được hình thành bởi các phe chia một quốc gia thành hai, để làm trò chơi, để mặc cả với nhau?
Trò chơi lấy con người làm đồ chơi - Thật dã man khi một số kẻ tự vỗ ngực là: Văn Minh.
Nhưng ta thấy kẻ văn minh hơn dân có quyền làm người hơn có phải là Nam Hàn và ngược lại có phải là dân ?
Tôi cho rằng chúng ta đã bước sang thế kỷ XXI, các nước văn minh đi trước hãy dùng nền văn minh của mình xoá đi cái biên giới Quốc Gia để đem văn minh đến trước hết cho Bắc Hàn và nhanh đến cho các quốc gia độc tài gia đình trị khác. Đã là nước văn minh đừng lợi dụng để nô dịch các dân tộc đã bị bọn độc tài tước bỏ quyền làm người của họ, chỉ có vậy mới có hoà bình cho thế giới này?
Đến lúc chúng ta nên bỏ công nghệ giết người hàng loạt đi, thay vào đó là công nghệ làm cho người hạnh phúc hơn. Những kẻ độc tài muốn vinh thân phì gia hãy từ bỏ quyền lợi gia đình, nhóm người…mà vì nhân loại, chắc họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của Vũ Trụ & dân như những kẻ độc tài bị loại bỏ trong năm 2011.
Thế giới là ngôi nhà chung đem lại hạnh phúc cho mọi người. Trước hết chúng ta hãy xoá biên giới Bắc Hàn để dân nơi đây thoát cái địa ngục trần gian.
Nhân loại hãy chung tay xoá biên giới quốc gia vì ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng tốt đẹp & Hoà bình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét