10 thg 8, 2016

SUY NGẪM MÌNH TỪ ĐÂU MÀ RA?
Các Ngài đọc F của tôi, nhất là các DLV nghi tôi máu chống Tàu hổng phải đâu, nếu ta chịu xem tài liệu lịch sử VN, qua các cuộc hành quân của người Tàu nhất là các cuộc hành quân chiếm đóng và đồng hóa của Phục ba tướng quân Mã Viện, của quan quân nhà Minh thì tôi thấy tôi có dấu hiệu người Tàu và lai lung tung vì sự hòa huyết không định được bởi VN luôn là nơi Tàu xâm lăng và thể hiện bản chất bành trướng về đất đai và văn hóa, người Việt cũng máu mở cõi( xâm lăng) đất phía Nam, nên sự hòa huyết do chiến tranh, chiếm đất ... nay tôi không biết tôi thuộc dòng, tộc nào chứ đừng tưởng mình là thuần chủng nhế!
Luận thế nhiều khi tôi lại chống tôi ư!? 


Vài ảnh: Tượng ở nhà ChuHoa (Hứa Bổn Hòa) tại Sài Gòn sao lại giống Phục ba tướng quân Mã Viện?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét