6 thg 4, 2016

THAM NHŨNG LÀ GÌ


Theo VOA Putin có dấu hiệu tham nhũng? lạ nhỉ đầy của... đầy quyền đầy... mọi thứ như P còn tham nhũng. Obama chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. Luận "Tham Nhũng" là do văn hóa, do lòng dạ sói lang truyền thống của những dân tộc hủ bại, kẻ dẫn đầu dân tộc ấy là đại diện?
THAM NHŨNG LIỆU CÓ Ở TA?
"Nếu ngài không nghĩ khác đi ngài biến mình thành ga rác uraniom" bà Võ Nguyễn Ban Mai bình luận khi tôi viết vài dòng về tham nhũng làm tôi giật mình & tỉnh ra bởi định nghĩa của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI):
" Tham nhũng là Lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. tham ô là hành vi Lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công. Tham nhũng và tham ô là một hệ quả tất yếu của nền kinh tế kém phát triển, quản lý kinh tế - xã hội lỏng lẻo, yếu kém tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi tiêu cực, hiện tượng tham nhũng và các tệ nạn có điều kiện phát triển và tại đó một phần quyền lực chính trị được biến thành quyền lực kinh tế.
Tham nhũng và tham ô làm chậm sự phát triển kinh tế-xã hội, làm giảm lòng tin của công dân vào nhà nước, đến chừng mực nào đó nó gây mất ổn định chính trị, kinh tế - xã hội"
Họ lại có bản đồ về sự tham nhũng trên thế giới, họ tài thật. Thôi từ nay theo lời khuyên của bà Võ Nguyễn Ban Mai là hay? nếu không bị phóng xạ mà nguy!
Thương ôi Dân tôi, nước Việt tôi!
Bản đồ về mức độ tham nhũng tại các quốc gia trên thế giới - màu đỏ chỉ mức độ trầm trọng theo các báo cáo năm 2010, mẹ bọn giãy chết nó cho nước mình vào diện màu đỏ, phát ngôn BNG nên có công hàm hoặc phản kháng bằng nhời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét