28 thg 12, 2015

KHÁNG CHIẾN & SỐ PHẬN NHÂN DÂN

Thăm di tích Phồn Xương, lòng trào dâng thương, kính phục người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám ANH HÙNG DÂN TỘC, KHÁNG PHÁP. Lại thương dân mình vũ khí thô sơ dám chiến với bọn xâm lăng với vũ khí hiện đại quá vượt trội về hỏa lực, chúng đã dìm dân ta trong biển máu và bao cuộc chiến như vậy đã diễn ra trên đất này. Dân ta đã lấy máu xương của bao thế hệ để giành độc lập và nay hình như bọn QUAN tham nhũng đã lấy thành quả kháng chiến, tạo thêm quyền lực để đục khoét tài nguyên, thuế của nhân dân để vinh thân phù gia chăng, nên chúng giàu còn dân lành ở vùng Yên Thế còn nghèo lắm thay!
Ông bạn phán: Không hiểu bọn tham nhũng nó giàu thế mà không chán nhỉ, sao chúng không tích Đức mà chỉ thích tích Tiền Của. Tôi thưa: Khi ông ngồi vào ghế ấy tôi sẽ biết ông là ai?
Nhưng tham nhũng theo tôi là tội ác ghê tởm hơn bọn trộm chó vì: dân hy sinh để giành độc lập chúng mới có ghế quan chúng không ơn, phục vụ dân lại quay lại cắn Dân. Bọn tham nhũng tất bị Trời Đất diệt. Ông bạn cười phán: Trời xa lắm ông ơi!

Tôi càng kính phục người anh hùng dân tộc HOÀNG HOA THÁM ĐÃ ANH HÙNG KHÁNG PHÁP. Lại thương dân mình!
  ANH HÙNG KHÁNG PHÁP HOÀNG HOA THÁM

VÀI ẢNH VỀ QUAN & DÂN

 MẶT DÂN, MẶT QUAN CÓ KHÁC NHAU.

 QUÂN GIÚP DÂN.

 NHÀ DÂN YÊN THẾ

NHÀ NGUYÊN QUAN TỔNG THANH TRA

 EM TƯƠI, EM CŨNG VỀ NHÀ QUAN THAM THÔI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét