1 thg 9, 2015

TẠI SAO TÙ NHÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN LẠI ĐƯỢC DÂN ĐÓN DƯ ANH HÙNG?Vì sao là tù nhân Đoàn Văn Vươn lại được dân đón chào dư này:

Có cả pháo hoa giấy kỳ thật các bạn nhỉ! Vì sao? Nhà chức việc nên nghiên cứu, có thế lực thù địch không?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét