18 thg 10, 2014

NHỮNG GƯƠNG MẶT MẾN THƯƠNG


Nhưng gương mặt mến thương!
Langf quee VN owr sâu xa còn nhiều lạc hậu lắm nhưng may bọn trẻ có Internet - thế giới mở, người nhiều tuổi có TV nhưng chỉ có kênh cúng cụ nên chỉ thấy Ta nhất địa cầu, nhất là khoản Ta thắng mấy đế quốc to...
Hội làng như một nhu cầu về vật chất và tinh thần, để hội tụ những tinh hoa của bản địa và thế giới thông qua những con người đã sinh ra ở những miền đất ấy.
Lâu đến 30, 40... năm chưa gặp mặt, nay gặp thấy thay đổi, người có thu nhập khá ít bệnh - phương phi, người thu nhập thấp, có bệnh - tiều tụy, kẻ có tí quan: ngoan - khiêm nhường; thể hiện: vênh, tinh tướng. Người nông dân thu nhập thấp bao nhiêu thứ đòi tiền, gương mặt héo hon. Ôi dân tôi, những gương mặt mến thương hãy vui lên! nhưng làm gì để vui? câu hỏi nhà nước có phần phải trả lời dân nhất là ở vùng sâu xa!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét