10 thg 6, 2014

VĂN TẾ ĐÌNH LÀNG TRÀ PHƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ MẠC


Standard
Tháng 7 năm Kỷ Sửu Tôi đã nhận được bản Văn tế đình làng Trà Phương, do ông Nguyễn Văn Thi lưu giữ. Ông Lê Đức Đôn ở số 3 Minh Khai, Hồng Bàng, HP dịch, mới thấy làng tôi thờ Ba vị Thành Hoàng là: Thái Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Ngọc Toản, Thiên Thần Vọng Hào thờ tại đình làng, Đại vương Linh Quy thờ tại miếu chân núi Trà Phương. Văn tế còn ghi tế vị quan thái giám nhà Mạc, Chúc Hiên tiên sinh; tổ tiên của Thái Hoàng Thái Hậu: Hoàng tổ khảo Tả đô đốc Nguyễn Quý Công, Hoàng tổ tỷ Vũ Quý nương …và một số vị quan nhà Mạc, các trưởng tộc sống ở làng Trà. Cả hai nơi thờ tự đều bị phá, nay chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi.
 Với tấm lòng thành Tôi muốn sưu tập các chứng cứ vật thể hoặc phi vật thể để cùng dân làng khôi phục các di tích, để thờ phụng các vị thành hoàng cho đúng đạo lý của con người.
Mong mọi người góp công, góp của, mọi người đồng tâm để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp thấm đậm tình người từ ngàn xưa .
VỀ HỌ CỦA THÁI HOÀNG THÁI HẬU NGƯỜI LÀNG TRÀ
Thời gian gần đây tâm thức tôi bừng dậy những mong ước từ ngày xưa, tôi nhớ lại và sưu tầm những chuyện liên quan đến triều Mạc và Thái Hoàng Thái Hậu. Bài văn tế đình làng Trà, thì họ của Thái Hoàng Thái Hậu là họ Nguyễn, theo văn bia tại chùa Hòa Liễu là họ Vũ. Tâm tình với một số dân làng Trà thì người họ Vũ cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu là họ Vũ, họ Nguyễn và họ khác thì cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu là họ Nguyễn.
 Chúng ta phải nhận thức rằng triều Nhà Mạc bị Lê – Trịnh diệt về mọi mặt nên lịch sử đang được các nhà sử học tìm lại sự khách quan về triều Mạc, cho nên chúng ta không nên bàn nhiều về việc này, dù họ nào thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng là người con của làng Trà chúng ta, đã cùng Mạc Thái Tổ tạo dựng nên thời đầu của nhà Mạc hưng thịnh: “Người đi buôn không phải mang vũ khí, gia súc chăn thả không phải kiểm đếm, đêm ngủ nhà không phải đóng cửa”, chính sử nhà Lê phải công nhận, từ xưa đến nay triều nào được vậy?  
Để tìm lại và trả lại những gì quý báu của người xưa thì có mấy ai? tâm huyết muốn làm sáng tỏ những uẩn khúc của lịch sử đó là ta cần bàn, cần làm. Yêu quê hương tôi mong rằng mỗi người con làng Trà vì tâm linh, vì lịch sử mà hãy góp phần xây dựng làng Trà ngày càng giàu đẹp và văn minh, để các thế hệ tiếp nối xứng danh cùng thiên hạ.
Tôi rất mừng khi gặp con của Vũ Duy Tuấn tuổi nhỏ mà quan tâm đến những sự kiện liên quan đến lịch sử làng Trà thật may thay, một cháu nhỏ đang nhân lên niềm vui lớn trong tôi, đừng vị kỷ thì mọi việc vì tâm linh sẽ được bề trên ghi nhận.
Việc tìm tấm bia ở ao đình ai là người cản trở? Tìm được nó để chúng ta biết về lịch sử làng Trà Phương thật tuyệt!
Đọc trên văn bia chùa Trà Phương, chùa Liễu và tài liệu văn bia nhà Mạc, tôi khẳng định Thái Hoàng Thái Hậu người làng Trà Phương là họ Vũ.
Nay Trà Phương có 3 họ Vũ, họ nào là hậu duệ của Thái Hoàng Thái Hậu họ Vũ phải nghiên cứu. Thương ôi có người ngộ nhận họ mình là hâu dụệ của Người, thật nực cười đúng như : Thấy sang....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét