21 thg 9, 2013

SÚNG NỔ AI KINH?

Chiến tranh cổ dùng gươm, cung, nỏ… mà xương thành núi, máu thành sông.

Chiến tranh nay dùng vật liệu nổ, sinh học,… vũ khí giết người hàng loạt.

Có thể đang uống nước vối với bạn, ta tan tành mà chưa kịp nghe tiếng nổ, gần đây người lại dùng sinh học để giết nhau, ghê là chết toàn thây, chết hàng loạt, vật dụng của người chết còn nguyên, kẻ cướp thao hồ sử dụng.
So với chiến tranh xưa: thôi thì đằng nào cũng chết, vật dụng để nguyên cho kẻ cướp, xét kỹ cũng văn minh, trong cái dã man của kẻ cướp.

Vì sao lại có chiến tranh?
Vì sao phải nổ súng?

Tiếng nổ ở I ran, Syria, Hoa Kỳ… tiếng nổ ở Thái Bình và vũ khí hóa học của Syria có khác vì nhau?


Nhân loại đã sang thế kỷ XXI mười ba năm rồi, nhưng tiếng nổ vẫn cướp đi sinh mạng của những người dân. Người dân bị cướp, bị chèn… đã nổ súng vào kẻ họ nghi là chèn họ vì đất? để kết liễu kẻ thù và tự nổ súng vào trái tim họ. 

Có phải đây là một cuộc chiến quy mô nhỏ? Chúng ta phải ngăn chặn nó không để nó bùng nổ giết nhiều người, bằng cách nào?

Súng bắn đạn nổ ai kinh? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét