29 thg 4, 2013

BẢO VỆ SÔNG, HỒ ĐÃ LÀ YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI
Nhìn thấy con gà chết trôi lềnh bềnh trên mặt tôi bảo: bạn không người xóm mình vất xuống thì Trung Quốc à?
Ông nói đúng vì hám lợi nên con buôn Việt đưa gà Trung Quốc về đây, dân hám rẻ mua về chỉ vài ngày gà chết hàng loạt, loại gà này Trung Quốc thải từ đàn gà đẻ hết hạn, thế không phải Trung Quốc thì ai? Trung Quốc lấy tiền của Ta, thông qua các con buôn đưa gà thải về tận các vùng miền Việt Nam, tiền mất, gà chết tống xuống ao, hồ cho tiện, Trung Quốc quá tài – Thâm như Tàu ông nhỉ!
Xưa những dòng kênh, dòng sông , ao hồ của Ta sạch, tuổi thơ tắm mát biết bao, thơ mộng biết bao, nay Trung Quốc… cùng các con buôn, nhà quản lý Việt đã làm ô nhiễm hầu hết các sông hồ Việt Nam, nhiều sông hồ không dám rửa chân chứ nói gì… thế mà dân vẫn phải dùng.
Lâu rồi ầm ĩ chuyện sông Thị Vải…chuyện tầy đình ai làm sông bẩn có phải doanh nghiệp xấu cùng hệ thống Tài Nguyên & Môi Trường là thủ phạm gây ô nhiễm nguồn nước của Ta?
Dân nghèo ăn nước ô nhiễm sinh bao bệnh tật, cùng sự tăng dân số nên bệnh viện vài người một giường và bao hệ lụy do ô nhiễm nguồn nước và môi trường, có phải sinh ra bộ Tài Nguyên & Môi Trường chỉ để bán đất làm giàu cho kẻ giàu, còn mặc Dân đen đang mang bệnh vì nguồn nước ở Việt Nam đã cơ bản ô nhiêm mất rồi? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét