14 thg 3, 2013

CÓ AI THIỂU NĂNG


Phóng viên, Chuyên viên, Ủy viên... Nghị viên ở Ta CÓ NGƯỜI BỊ CÁO GIÁC mua bằng cấp, tất có nhiều Viên như viên Phước, viên Hoàng Yến...dù hiệp thương... bầu bán kỹ thế mà nghị viên còn thiểu năng, thì phóng viên ở Ta tất có nhiều " phóng" thiểu năng, nếu xét kỹ sẽ có nhiều " phóng" là "hội viên của hội Thiểu năng toàn quốc" và cấp Quốc tế chứ tưởng chơi?
Quan nước Tôi học hành thật không? lại vừa học vừa làm, nhưng bằng cấp nhiều, cao hơn quan cả ÂU, MỸ... tiến sĩ nhiều đến nỗi viết bia trên giấy đến vài vạn trang không hết, nhưng có tạo ra một sản phẩn gì cho đời, hay bảo vệ xong cất trong ngăn kéo, nhưng kẻ đến chúc mừng, tiến sĩ - quan thu đến chục thoi vàng chứ chơi? Rồi bằng ấy cốt khoe và ghi danh cho hậu thế.
Ông nào nói có phóng viên thiểu năng, xét kỹ nên phát: “có một số phóng viên bị thiểu năng” nói đông e bẹ ném đá. Nếu kiểm tra theo chuẩn tôi cho rằng "có ối ra đấy" - Theo phát của thị Mầu!
Đảng đang đi những nước cờ mới, Dân tin rằng chúng ta sẽ không còn Viên, Phóng ... thiểu năng, để cán bộ thực là đầy tớ của Dân, chắc nước Ta sẽ tiến nhanh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét