17 thg 11, 2012

THÁNG TÂN HỢI, NĂM NHÂM THÌN NGƯỜI TUỔI ẤT PHẢI DÈ CHỪNGVũ Trụ đã hình thành từ bao giờ? Các nhà khoa học của Ta có nghiên cứu được các quy luật của Vũ Trụ không?
Tôi học mót của người xưa thấy: Tính từ năm 1945 đến nay có những người mang chữ Ất:
Ất Dậu ( 1945), Ất Mùi, Ất Tỵ, Ất Mão, Ất Sửu, Ất Hợi,
Xét theo hành thì: Tân Hợi thuộc Kim nên: những người mang chữ Ất là đàn ông bị đàn bà lũng đoạn, đem đến điều miệng tiếng, đàn bà thì thì tự gây thù chuốc oán.
- Người Ất Dậu, Ất Mão thuộc Thủy nên có chút lợi lộc, nhưng hưởng nhiều tất đau về tinh thần, người Ất Mão lợi thế hơn người Ất Dậu.
- Người Ất Mùi, Ất Sửu thuộc Kim nên tránh đấu tranh, nếu chủ động tranh đấu tất thiệt hại khôn lường, người Ất Mùi lợi thế hơn người Ất Sửu.
- Người Ất Tỵ, Ất Hợi thuộc Hỏa, nếu tranh đấu định chiếm được tiền cũng bất lợi, người Ất Hợi lợi thế hơn người Ất Tỵ, tổng thể cả năm người Ất Tỵ, Ất Hợi không mấy sự hay, nương nhẹ mọi việc thì đỡ khổ, hung hăng bao nhiêu hoạ đến càng nhiều.
Tự theo dõi hành vi của mình trong tháng Tân Hợi các bạn tuổi Ất sẽ thấy quy luật vũ Trụ thật huyền bí quyết định cuộc sống của mình, nhất là mình đã qua tuổi 49.
Các bạn tuổi Ất vào tháng này nên làm hết phận sự của mình với gia đình và xã hội tất chẳng sợ kẻ xấu với mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét