25 thg 11, 2012

PHÁ NÚI DỄ, XÂY NÚI CÓ DỄ KHÔNG?Núi Chè nhìn từ phía Tây


Núi Chè nhìn từ phía Tây Nam


Núi Chè đang bị tàn sát (tháng 10/2012)
Quê tôi có ngọn núi Chè cao khoảng 52 m nổi nên giữa vùng phía Đông đồng bằng Bắc Bộ, một cảnh quan thiên tạo, người liệu có xây được quả núi đẹp và cao to như vậy?.
Ấy thế mà những năm thập kỷ sáu mươi thế kỷ XX Tàu xui Ta thế nào mà họ đào mấy hầm chứa pháo bắn tàu Mỹ, nếu nó xâm phạm biển Đông, tàu Mỹ xâm phạm biển Đông, chẳng thấy bắn phát nào, theo các bác pháo binh kể ở Đồ Sơn cũng có hầm pháo thiết kế tương tự, khi Ta bắn tàu Mỹ thì các pháo thủ bị sức ép có người rỉ máu tai? nên không có giá trị sử dụng?
Họ không chỉ đào vào lòng núi Chè ở phía Đông mà đào xuyên sang phía Tây và xuyên lên đỉnh núi nữa, nay các hầm pháo bỏ hoang, không hiểu kinh phí và sức của Dân Ta lúc đó bỏ ra đến ngần nào? Theo thuyết phong thủy thì núi Chè như con Rồng đã đưa Mạc Đăng Dung lên ngôi Hoàng Đế, nên người Tàu muốn triệt mạch chăng?
Nay sau gần 50 mươi năm chưa hiểu Ta hay có bàn tay kẻ lạ, lại tàn sát núi này, nhằm mục đích lấy đá, đất để san lấp mặt bằng, hay làm gì?
Quả núi thiên tạo bao nhiêu năm, có thể bị san phẳng trong vài năm, đố ai xây lại như cũ trong vài năm và kinh phí lấy đâu ra, hỡi những kẻ lợi dụng cơ chế có thể dùng tiền muốn làm gì thì làm.
Tàn phá thiên nhiên tất phải trả giá, cơn bão Sơn Tinh đã cho chúng ta bài học, cây phát sóng Nam Định chắc có vấn đề nên mới gió chưa đến cấp 12 đã quật đổ hại bao nhiêu tỷ đồng có ai phải chịu trách nhiệm không?. Những kẻ lợi dụng cơ chế, quyền, tiền của công, xây dựng những công trình công, không đúng theo quy định liệu có bị xử lý đúng người đúng tội? 
Nhưng nhiều người nói: Họ sẽ bị quả báo, khi vì tư lợi mà tàn sát thiên nhiên?1 nhận xét: