26 thg 5, 2012

NI CÔ CŨNG DÁM...

NI CÔ CŨNG DÁM VI PHẠM PHẬT PHÁP VÀ LUẬT PHÁP

Theo đạo Phật rồi phải bỏ:
          1. Tham: ưa muốn, ham mê, đắm say, thích thú, cố giữ, keo kiết, ưng được thỏa mãn, mong được khoái lạc, danh vọng,...
2. Sân: chán ghét, giận dữ, thù hận, nóng nảy, chống trả,...
3. Si: ngu dốt, đần độn, lầm lạc, thành kiến, giáo điều, cuồng tín, mê tín,...
là những nguyên nhân gây ra bất hạnh, phiền não và ưu tư cho con người.
Theo đạo Phật, ba thứ độc nầy không phải do thần linh tạo ra, do định mệnh an bài, hay có ra một cách may rủi. Vì tất cả mọi phản ứng tâm lý (tâm sở) đều do nhân duyên, ở đây có nghĩa là do tâm lý và cảnh vật xúc tác với nhau mà phát sinh ra. Có thể nói tham sân si là sản phẩm của tâm lý chủ quan xấu xa và đối tượng khách quan ô nhiễm. Ba pháp nầy được duy trì và phát triển liên tục theo giòng sống của chúng sanh trong hiện tại cũng như trong quá khứ và nếu không được diệt trừ thì chúng vẫn tồn tại và phát triển trong tương lai: phút sau cùng như các đời sau của mỗi chúng sanh. Chúng hiện hữu và phát triển nơi những con người không giác ngộ giải thoát qua hành động xấu ác của thân (như giết hại, trộm cướp, tà hạnh) trong lời nói xấu ác của miệng (như nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói thô ác) trong tư tưởng xấu ác của ý (tham muốn, tàn bạo, hiểu sai).- Theo HT. Thích Thiện Châu.

        Ấy thế mà: Thu thập tài liệu từ các cơ quan chức năng của phường Quán Trữ, xã Thụy Hương thấy: ni cô Trang nguyên quán Hà Nam? ĐKHK TT phường Quán Trữ có những hành xử sự với tín đồ tại chùa Trữ và chùa Thiên Phúc mang tính miệt thị... sẽ được xác minh, cùng những lời gọi những người đại diện chính quyền địa phương bằng " thằng", về chùa Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, TP Hải Phòng ( Thiên Phúc Tự) quyên tiền để khởi công xây chùa mới, sẽ phá chùa cũ là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia , chưa được đồng ý của Hội Phật giáo và cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Đằng sau sự này có phải ni cô này ban cho mốt số kẻ có... được phần mộ trong đất chùa? tất cả sẽ được xác minh chứ không thể vu oan cho ni cô thông minh này?

Ni cô này có thể đã vi phạm: Phật pháp và pháp luật:


Luật di sản văn hóa (trích) :

Điều 10: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi là tổ chức) và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Điều 34: Việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được xây dựng thành dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải bảo đảm giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.
Điều 35: Thẩm quyền phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích được thực hiện theo Luật này và các quy định của pháp luật về xây dựng. Khi phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.
Điều 36
1. Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của Luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.
2. Trong trường hợp chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình quy định tại khoản 1 Điều này có đề nghị thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan và những yêu cầu cụ thể về bảo vệ di tích để chủ đầu tư lựa chọn các giải pháp thích hợp bảo đảm cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Điều 37
1. Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở nơi có ảnh hưởng tới di tích có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó.
2. Trong quá trình cải tạo, xây dựng công trình mà thấy có khả năng có di tích hoặc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thì chủ dự án phải tạm ngừng thi công và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.
Khi nhận được thông báo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin phải có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm tiến độ xây dựng. Trường hợp xét thấy cần đình chỉ xây dựng công trình tại địa điểm đó để bảo vệ nguyên trạng di tích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin phải báo cáo lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định.
3. Trong trường hợp cần tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ thì kinh phí thăm dò, khai quật do Chính phủ quy định.


Những hình ảnh chùa Trà Phương tháng 5/2012: Bia ghi tạo chùa thời nhà Mạc & thời nhà Nguyễn


 Chân tảng chùa thời Nhà Mạc đường 56 cm


Điều 10: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi là tổ chức) và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chùa  Trà Phương xây thời nhà Mạc năm 1565, xây sửa thời Nguyễn 1936 - 1938, sửa đầu thế kỷ XXI,  ni cô định phá liệu họ có quyền?Điều 34: Việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được xây dựng thành dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải bảo đảm giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích.

Thế mà ni cô Trang lừa được một số quan địa phương cầm xẻng khởi công cái sự ấy? ( Sẽ công bố những ảnh và video về việc này), tuyên bố với phật tử: Xây chùa mới vị trí ở phía Đông nơi nhà khách mới xây đầu thế kỷ XXI chưa đủ cửa sổ, có thể bị phá? tiền của ni cô hay của xã hội cũng không thể theo ý tưởng... mà bỏ đi,  Ôi xây chùa cũng phải có chuyên môn chứ không: 1. Tham: ưa muốn, ham mê, đắm say, thích thú, cố giữ, keo kiết,      ưng được thỏa mãn,      mong được khoái lạc,        danh vọng,...
chỉ dán những chữ dưới đây đã tốn tiền của những phật tử nghèo, hay tiền riêng của ni cô này làm ra mà phung phí và hoành tráng gớm: cho lễ động thổ ngày 26/ Giáp Thìn/ Nhâm Thìn (16/04/2012)
Phía sau nhà Tổ họ đã phá tường bao và đào móng

Điều 36
1. Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của Luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin.

Cổng tường bao phía Tây xây bằng đá cao gần 3m như tường nhà giam
Có phải là cái tâm vì Đạo hay vì mục đích gây “sốc” để ghi vào kỷ lục nào đây"

Cây sưa trăm tuổi và hòn đá quý trong khu nhà vườn (Ảnh: GDVN)

Chúng ta cùng nhau thu thập tài liệu từ các cơ quan chức năng và tín đồ tại phường Quán Trữ, xã Thụy Hương về những hành vi của ni cô Trang ĐKHK TT phường Quán Trữ xử sự với các tín đồ cùng những hành vi coi thường luật pháp tại chùa Thiên Phúc gửi Hội Phật giáo Hải Phòng và Hội Phật giáo Việt Nam để giáo dục ni cô này.
 Không thể để con sâu bỏ …nồi canh, hỡi các phật tử vì Đạo chúng ta hãy minh bạch vụ này, để răn mọi người theo chính đạo.
Bạn có thể xem thêm về nội dung về việc này tại nhãn: Di sản văn hóa.
Những thông tin về việc trên bạn có thể gửi về địa chỉ: nhà báo Thuận Phong Báo Tiền Phong số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội để tập hợp và xác minh theo Luật báo chí.
   Hải Phòng mùa Hè, năm Nhâm Thìn.

1 nhận xét: