20 thg 5, 2012

HÃY XÓA BỎ HẬN THÙ DO QUÁ KHỨ, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VĂN MINH HƠN!


        "Đọc “Đỉnh cao chói lọi” tôi buồn cho tư duy của người mình bao nhiêu lại buồn cho tư duy của D.T Hương bấy nhiêu.
Nội dung của tác phẩm như ám chỉ một con người cụ thể, một chính thể cụ thể? Tôi thấy cái hằn học, bôi nhọ, nhào nặn thêm … để thoả mãn tột cùng cái cá nhân D.T Hương. Đời tư của người này có vấn đề khác thường không, tâm thần có bình thường không nếu có thì ta nên cảm thông.
        Bất cứ một cá nhân, sự vật… đều có hai mặt.
        Là nhà văn, nhà báo… phải nhìn nhận cá nhân, sự vật… cả hai mặt và phản ảnh khách quan thì nhân gian trọng nể họ, còn không thì ngược lại. Tư tưởng D. T Hương qua phản ảnh của bác Nhàn, nếu bác Nhàn khách quan thì thực là đáng buồn cho trí thức nước ta, nói gì đến các bác chữ không biết, cứ ở góc phố, luỹ tre làng phán chuyện nước, chuyện thế gian, nghe hay hơn các bài phát trên sóng".
Hiện tượng Dương Thu Hương
         Năm nay chúng ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2012), nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa của Việt Nam.- Báo Nhân dân
        Những kẻ bồi bút cho các thế lực chính trị hoặc bôi đỏ hay bôi đen thời đại hay nhân vật lịch sử đều có tội với lịch sử. Việc bôi đỏ hay bôi đen cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh họ cũng gánh chịu hậu quả của nó. Họ có thể cùng sống hoặc nghe, xem các tác phẩm cùng chiều hoặc ngược chiều với Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết những bài tương tự như của Trương Nhân Tuấn gần đây hoặc những bài ca tụng, tôi cho rằng những người này cũng là bồi bút cho thế lực chính trị nào đây? Tại sao có kẻ  chỉ thích bôi đen, có kẻ chỉ thích bôi đỏ?
       Sự vật và con người nào cũng có hai mặt của nó, đừng vì cá nhân hay vì gì? Mà đánh mất mình khi phán xét một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử?

      Dưới đây cũng là một nhân vật lịch sử cùng thời, cũng bằng những chiến dịch tố cáo cộng sản nằm vùng lê máy chém, chém những cộng sản như thời trung cổ. Chúng ta cũng phải xét đến các mặt của nhân vật lịch sử này khách quan, đừng bôi đen hay bôi đỏ: 
        Trong khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng trên học thuyết xã hội chủ nghĩa thì hai anh em xây dựng chủ nghĩa nhân vị như là một học thuyết làm nền tảng ý thức hệ cho nhà nước ở miền Nam Việt Nam với chính đảng Cần lao Nhân vị. Hai anh em muốn loại trừ triệt để những người cộng sản còn lại ở miền Nam bằng những chiến dịch tố cáo cộng sản nằm vùng. Không chỉ loại trừ cộng sản, Tổng thống Ngô Đình Diệm còn bỏ tù một số chính trị gia đối lập. Có tài liệu cho rằng Hoa Kỳ không phản đối việc này với lý do trong một xã hội chia rẽ Nam Việt Nam đứng trước nguy cơ lật đổ của cộng sản nên Tổng thống Ngô Đình Diệm phải có chính đảng riêng của mình, có chính phủ mạnh để đối phó với tình hình và Hoa Kỳ đã ủng hộ Ngô Đình Diệm thiết lập một chế độ cực quyền.
       Chính sách ủng hộ này của Hoa Kỳ tạo mầm mống cho hậu quả nghiêm trọng trong nền chính trị miền Nam. Tướng Edward Lansdale - phụ trách chiến tranh tâm lý ở miền Nam lúc này đã nhìn thấy nguy cơ trong chính sách của Ngô Đình Diệm, ông tìm cách thuyết phục đại sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting can ngăn anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm xây dựng một nhà nước cực quyền ở Nam Việt Nam vì chính sách của họ sẽ đưa đến tình trạng chia rẽ giữa những người có tinh thần dân tộc và cùng chung mục tiêu chống Cộng. Có tài liệu cho rằng với việc loại trừ các đối thủ chính trị đã tạo nên một khoảng trống chính trị ở Nam Việt Nam khiến Hoa Kỳ không có sự lựa chọn nào khác là ủng hộ chính quyền hiện hữu Wikimedia
       Chúng ta là người Việt Nam nên nhìn nhân sự kiện và nhân vật lịch sử của chúng ta bằng tư duy khoa học, đừng là bồi bút cho thế lực chính trị nào đây? Để làm hề cho thế giới và hậu duệ cười.
       Hãy đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước không kể phe phái nào, xây dựng đất nước ta văn minh như các dân tộc văn minh trên thế gian này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét