29 thg 1, 2012

NGHĨ VỀ TẾT

Cứ độ Xuân về trẻ con ngóng Tết, Quan trên mong hơn trẻ con vì lẽ sẽ nhận được nhiều quà biếu đồng thời cân đo được kẻ dưới với mình như thế nào, kẻ dưới vắt óc tìm quà biếu cho quan trên để mong kẻ trên cất nhắc, ưu ái cho mình kiếm được nhiều lợi hơn.
Trẻ nhà nghèo mong được manh áo, tiền mừng tuổi mới, trẻ nhà giàu, nhà quan có khi dửng dưng hơn nhà nghèo, vì nhà Quan ngày nào cũng Tết.
Quan bé Tết quan to, quan To tết ai?
Tết ta thấy hiển hiện: Cuốc xẻng phát cho dưới, quà dưới biếu lên Trên. Cả xã hội ngày trước và sau Tết: Cuốc xẻng trên ban cho dưới và cố gắng ở nơi sâu xa nhé..., quà biếu xoáy lên Trên, nhìn dòng người tham gia giao thông xoáy để làm việc trên thấy chóng mặt.
Ngày Tết sao khổ quá đó là cửa miệng của: dân & quan nhỏ đang lên, đó là ngày hên của quan bà Trên.
Khố son bòn khố nâu? Ngày xưa ta chống một thời, hình như nay lại như xưa?
Còn kẻ làm giàu vô lương tâm thì làm giả các kiểu để kiếm lời.
Còn dân liều bám theo bọn làm giả để kiếm tiền tiêu Tết.
Còn người nông dân thu nhanh những gì bán được để sắm Tết, người lên Rừng kiếm con thú, xuống nước bắt thủy sản bán ăn Tết mà Tết chẳng ra TẾT.
Quan tham không lên rừng, chẳng xuống nước mà thừa mứa đồ rừng, đồ biển, đồ cấm trong nhà, bà Quan tốt san cho người thân đồ thường, tính bán của quý gom thành vàng, bà Quan kiệt bán tất, cũng gom vàng tính cho quan ông lên cao hơn. Thằng bạn bảo tôi ngày nay Tết là thế, tôi bảo có thật thế không? Nó bảo tôi ông đếch biết gì lại còn lườm phát, tôi nghĩ có thể nó tinh đời, còn mình không?

1 nhận xét: