3 thg 6, 2011

Chương trình hội thảo về họ Nguyễn Công tại Trà Phương

Chương trình hội thảo về họ Nguyễn Công tại Trà Phương
I/ Trước hội thảo:
- Các chi chuẩn bị tài liệu về chi họ.
- Chi Nguyễn Công ở Vàng Xá Và Đồng Tử chuẩn bị các tài liệu: Gia phả, cây phả hệ, văn viết, bút ký, lời kể của cổ nhân ghi lại bằng văn bản. Khẳng định có phải họ Nguyễn Công ở Đồng Tử có nguồn từ Nguyễn Công Trà Phương không?
- Tập hợp tài liệu cho cụ Nguyễn Công Hường để chuẩn bị hội nghị. Công bố cây gia phả của các chi.
- Các chi thống nhất số lượng người tham gia hội thảo.
- Kinh phí 100 đồng/ 1 đại biểu, nguồn từ quỹ của họ và tài trợ của con cháu. Lễ nghi như ngày giỗ tổ.
II/ Chương trình hội thảo:
1/ Địa điểm nhà ông Nguyễn Công Đông thôn Trà Phương, xã Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
2/ Thời gian bắt đầu từ 8 giờ ngày tháng năm 2011, tức ngày tháng 5, năm Tân Mão, kết thúc tuỳ theo tình hình.
3/ Nội dung hội nghị:
+ Lễ dâng hương.
- Ông Nguyễn Công Đông tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Theo thứ tự các chi giới thiệu từng đại biểu gồm quý danh và đời thứ mấy?, đến ai người đó đứng dậy để mọi người biết quý danh.
- Cụ Nguyễn Công Hường đọc lời khai mạc, nêu rõ nội dung mục đích của hội thảo.
- Phát biểu của chi Nguyễn Công ở Đồng Tử.
- Phát biểu của chi Nguyễn Công Vàng xá.
- Phát biểu của chi I & chi 2.
- Phát biểu của các cá nhân, trong đó có Nguyễn Công đăng ký tham gia hội nghị.
- Cụ Hường tuyên bố kết quả hội nghị.
+ Lễ tế tổ Nguyễn Công Tiến.
+ Thụ hưởng lễ & kết thúc hội thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét