25 thg 4, 2011

Văn cúng tổ Nguyễn Công Soạn

Văn cúng tổ Nguyễn Công Soạn

Mớ bái Càn Khôn, Mớ bái thiên thần, thổ thần. Hôm nay: ngày 1 tháng 5 năm Canh Dần
Tại Trà Phương thôn, Thụy Hương xã, Kiến Thụy huyện, Hải Phòng thành
Hậu duệ Nguyễn Công Mùi Trưởng ngãnh thứ 2, thứ họ Nguyễn Công ở Trà Phương thôn, Thụy Hương xã, hội cùng toàn gia.

Cúc cung bái trước bàn thờ,
Kính dâng lễ bạc hương hoa rượu trầu.
Cùng là phẩm vật trước sau,
Lòng thành tâm nguyện kính lễ tới Cụ Nguyễn Công Soạn và phu nhân Vũ Thị Chiệc,

Cao tằng tổ khảo đôi bên,
Cao tằng tổ kỷ dưới trên người người, đồng lai hiến hưởng
Cháu nghĩ rằng:
Uống suối thơm phải tìm giếng sinh ra,
Ăn gạo tốt phải nhớ công cày cấy.
Người sinh, trong vòng trời đất, xét ra cùng chung đạo lý;
Đời trọng, báo ơn tiên tổ, mới hay một ý tình.
Kính nghĩ rằng: Tiên linh xưa:
Gây nghiệp kiệm cần, tiếng nhà trung hậu.
Dãi gió dầm sương, vượt thác băng ghềnh;
Vững tay chèo lái, qua cuộc phong ba.
Đất lành chim đậu, đời đời nối nghiệp tổ tông,
Cành nhánh cùng gốc, mãi mãi lá thắm xanh cành.
Nhân ngày giỗ cụ, ngưỡng vọng tôn linh,
Lễ bạc lòng thành, ngưỡng trông chứng giám.
Dám xin tổ tiên ban ân trạch
Phù trì cho con cháu yên vui.
Nhân ngày giỗ cụ Nguyễn Công Soạn, kính mời Cao tổ Nguyễn Công Tiến và phu nhân cùng toàn hậu duệ, đồng lai hiến hưởng lễ thường, gọi là chút lễ thấu tấm lòng son.

Cúi xin phù hộ khang cường toàn gia.

Cẩn cáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét