8 thg 7, 2010

Ông ngoại cu Khuê

Nếu năm nay Ông còn thì ông tròn 100 tuổi.
Ông sống trong thế kỷ XX đã trải qua nhiều chế độ chính trị trên đất nước này, các chế độ chính trị o lung lạc được Ông, vì Ông có quan điểm trung thực với cuộc sống, quý trọng con người không phân biệt đối xử, hiểu biết nhiều về lịch sử và lẽ sống ở đời, nên nhiều người ở làng cũng như những người gặp Ông đều nể trọng.
Ông quy tiên vào lúc khoảng 18 giờ ngày 29/ 5. Tân Tỵ(1991) tại quê, táng ở mả Vối (hình con ngựa), ngay đầu con ngựa, đến nay vừa tròn 19 năm.

Gần 40 tuổi Ông mới lấy bà ngoại Ngô Thị Súy sinh năm 1918( M. Ngọ) người cùng làng, sinh được 5 con: bác cả Xiếc rất đẹp nhưng tròn 1 tuổi đã về Trời, bác Khoắn sinh 1948 (M. Tý), bác NG danh Uy sinh năm 1951 9Tân Mão), bác Thông sinh1955 (Â. Dậu), mẹ cu Khuê tên là Ngọt út át nhưng rất Gấu 21 tuổi đã lấy bố cu Khuê là Nguyễn Công Kha sinh năm 1957 (Đ. Dậu) người cùng làng, sinh cu Khuê năm 1981( Tân Hợi) em cu Khuê là Khanh sinh 1983( Q. Hợi) Năm ấy cu Khuê 10 tuổi, nay đã là bố trẻ con, nó lấy Tạ Thu Hằng quê ở Thái Nguyên, cùng tuổi, cùng học một lớp của Khoa Triết - Đai học Quốc Gia Hà Nội, cưới nhau năm 2007, năm 2009 (K. Sửu) tháng 3 ngày 10 giờ Quý Dậu sinh Công Chúa Phượng Thư tại TP Hải Phòng, tròn 1 tuổi ở Hà Nội bà Trương Thị Phụng phải từ Thái Nguyên xuống bế nó, hơn 1 tuổi nó lên Thái Nguyên ở với bà Phụng. Thế đấy 29 năm đi qua bố Phượng Thư đã trưởng thành chắc Cụ Ngoại vui lắm.

1 nhận xét: