2 thg 9, 2016

VÌ SAO PHẢI CHẾT?


Quốc khánh chúc sức khỏe các lãnh đạo Đảng, NN Việt Nam khỏe, hết sức mình vì việc nước, cho xứng với dịch vụ công mà tự soạn ra, không tham nhũng.
Nếu kẻ nào không làm việc vì việc nước, tham nhũng, bán nước SẼ BỊ sét đánh̉ chết trong nhiệm kỳ để răn kẻ khác.
Việt Nam muôn năm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét