18 thg 2, 2016

KẺ NÀO ĐỤC TẤM BIA NÀY

KẺ NÀO ĐỤC BIA NÀY?
Nếu là người Việt kẻ đó sợ hãi sự thật & mong cúi đầu ôm chân Trung Quốc để bán nước kiếm ghế ngồi cai trị dân Việt.
Nếu là người Trung ấy là sự khiếp sợ trước sức mạnh đoàn kết của người Viêt từ quá khứ, hiện tại & tương lai, họ muốn xóa đi nỗi nhục của người Hoa trên bước đường xâm lược khuất phục người Việt.
Nhưng mưu đồ bành trướng của Trung quốc lúc nào cũng thường trực trong trái tim, khối óc của những kẻ cầm quyền Trung Quốc, bằng mọi cách chúng lợi dụng bọn bán nước Việt ôm chân, để dân Việt luôn luôn nằm trong vòng lệ thuộc vào chúng.
Ảnh của Nui TraPhuong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét