16 thg 10, 2015

ĐỦ TÀI, CÓ ĐỨC, ĐẾN TUỔI BẦU CỬ CÓ THỂ LÀM QUAN ĐƯỢC RỒI!


"Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ở tuổi 39 và cũng là Bí thư của cấp tỉnh/thành trẻ nhất cả nước cho đến thời điểm hiện tại." Một Thế Giới - 13:14 16-10-2015
Nhiều chủ F, Blog phán loạn việc con quan thì lại làm quan, chuyện đó khoa học chứng: tính di truyền.
Nếu đảng ta "sáng suốt văn minh" dân được nhờ, nếu đảng mù mờ đưa con các quan ú ớ vào nắm quyền tức là đảng đang tự sát. Đào thải, tính quy luật tất yếu sẽ đến. KHÔNG LẼ ĐẢNG TA YẾU NHƯ CAC F, BLOG VIẾT?
Các F, BLOG có giỏi thì viết ra ông Nguyễn Xuân Anh và ...con các quan thiếu Đức, Tài, nếu họ có đủ Đức & Tài nên ủng hộ để họ vì dân. Đừng vơ đũa cả nắm làm họ nhụt trí.
Viết sai chính các F, BLOG là những kẻ thiếu Đức, Tài, đã tự nhận mình là kẻ tiểu nhân
Còn ông Nguyễn Xuân Anh và ...con các quan thiếu Đức, Tài thì các F, BLOG cũng vạch ra để đảng sớm bãi chức họ thì dân được may.
LÀM QUAN LÀ NHẬN TRỌNG TRÁCH TRƯỚC DÂN, NẾU LIỀU, MUA, CƯỚP ĐỂ LÀM QUAN MÀ GÂY HẬU QUẢ SẼ BỊ PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỊ THÌ KẺ THIẾU ĐỨC TÀI KHÔNG DÁM ỨNG CỬ, CHỨ ĐÂU DÁM MUA QUAN.
Thế giới ngày nay không của riêng ai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét