29 thg 5, 2015

VIỆT - TÀU - MỸ TRONG THỜI XƯA & NAY.


TẦU:
Trước năm 1974 đánh chiếm VN 9 lần, theo sử hai bên, hai bên ghi: đều thắng không có bên nào thua. Thắng thua chưa tỏ nhưng VN vẫn triều cống Tàu.
Sau năm 1974 tàu đánh VN 3 lần. Chiếm:
1/ Một số đất biến giới phía Bắc.
2/ Quần đảo Hoàng Sa.
3/ 7 đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
4/ Đang xây lấn biển, đảo VN ở quần đảo Trường Sa.
MỸ:
Đánh VN 1954 - 1973, ký hiệp định Pari rút quân không chiếm Vn một tấc đất.
Nay VN vẫn duy trì hữu nghị bằng: 4 tốt, 10 chữ vàng, hợp tác toàn diện với TÀU, mặc dù Tàu đang ngày giờ lấn biển đảo và xâm lược Vn trên nhiều mặt trận.
Mỹ đang chống Tàu xây lấn biển, đảo VN,
VN lại cho Mỹ là kẻ thù của VN.
Tôi không hiểu "tinh hoa" của VN có mưu gì hay GIẤU DÂN, để thoát sự xâm lăng của Tàu? ai biết cho Dân hay? KHÔNG thì dân lo lắm hỡi các "tinh hoa" ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét