13 thg 4, 2015

CÔN ĐẢO NHÀ TÙ NGƯỜI VIỆT

38 năm đi qua nhớ những ngày công tác ở Côn Đảo, thấy những nhà tù người Pháp, Việt giam, hành hạ người Việt, THÂN THỂ VÀ TINH THẦN ĐỒNG BÀO BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN BỊ ĐỒNG BÀO MÌNH HÀNH HẠ ĐẾN TẬN CÙNG CỦA ĐAU KHỔ càng thương người Việt so với NGƯỜI các nước Đông Nam Á sao khổ quá vậy? vÌ SAO, có ngài nào cao minh chỉ cho ?
Đây vài hình ảnh Côn Đảo xưa. Liệu nhà tù của Ta nay giam những đồng bào bất đồng chính kiến theo điều 258 BLHS có khác xưa?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét