5 thg 3, 2015

HỘI "MINH THỀ" LỄ HỘI ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC


Lễ hội Minh Thề ở thôn Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
Khoảng giữa thế kỷ XVI, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn vợ của Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc cả thảy 35 vị góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ và Thái hoàng Thái Hậu mua 25 mẫu 8 sào 2 thước cúng Tam Bảo cho dân Lan Niểu (nay là thôn Hoà Liễu) được sử dụng theo những quy định được ghi tại văn bia của làng.
Ruộng này làng gọi là Thánh điền, một phần diện tích dành cho nhà chùa cấy, một phần dùng vào việc tuần tiết lễ hội, còn lại để chia cho dân đinh cày cấy hưởng lộc và cho cấy đấu thầu lấy thóc lập quỹ nghĩa thương phòng khi đói khó cấp đỡ cho người nghèo, cố nhân, quả phụ…
Có thể đề phòng chức dịch tham nhũng trong sử dụng hoa lợi từ số ruộng trên, Thái hoàng Thái hậu đã cùng với dân làng lập ra Hịch văn hội Minh thề quy định lấy chí công làm trọng. Hội dài tới 3 ngày, vào 14, 15 và 16 tháng Giêng, nhưng “Minh thề” được tổ chức ngay buổi khai hội. Xưa kia, trước khi khai mạc “Hội thề” dân làng tế Thánh tại miếu chính thường có chức dịch hàng tổng, quan lại hàng phủ về dự chứng kiến.
Các nghi lễ được tiến hành trang trọng, chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn lai lịch công đức của Thánh vương. Sau đó làm lễ dâng hương, dâng rượu, dâng nước trong tiếng nhạc bát âm. Tế thần xong, các bô lão, quan khách và dân làng, chức dịch, quần áo chỉnh tề tập trung quanh sân miếu theo thứ bậc. Chủ tế dùng động tác “chỉ trời vạch đất” mô phỏng theo phép biến trong Kinh dịch rồi vẽ một vòng tròn lớn đường kính khoảng 2m ở giữa sân miếu gọi là Đài thề. Trước Đài thề đặt một bàn thờ hướng về cửa miếu thâm nghiêm.
Ba vị đại diện cho hàng ngũ chức dịch, hội tư văn và bô lão trong làng do ban tổ chức lễ hội thề và hội đồng bô lão tuyển chọn bước lên Đài thề làm lễ thắp hương khấn vái trời đất bách thần. Đại diện tư văn dõng dạc đọc Minh thề có Hịch văn.
Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ 18 tuổi trở lên, đều thề: "Ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt". Sau khi mọi người cùng hô vang câu “y như lời thề” hoặc “y như miệng thề”, vị chủ tế cầm dao bầu cắm mạnh xuống trong vòng tròn Đài thề để biểu thị sự quyết tâm.
Tiếp đến là nghi lễ cắt tiết gà để uống máu ăn thề diễn ra rất cầu kì theo một quy định truyền thống từ ngàn đời. Máu gà trống được hòa vào bình rượu lớn, mỗi người truyền tay nhau uống một ngụm khẳng định sự đoàn kết thực hiện đúng lời thề.
Lược theo HP từ điển và Sơn Hùng.
Theo tôi với tình hình tham nhũng hiện nay, nhà nước Việt Nam nên nâng hội “Minh thề” từ cấp thôn thành hội cấp quốc gia, để các cán bộ trung ương phải thề như lời thề trên trước quốc dân : "Ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt" vị trí hội thề nên lấy sân Quốc hội. Tôi tin rằng tinh thần của hội này sẽ có sức mạnh rất lớn trong sự nghiệp chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ, vì tham để sống xa hoa trên đau khổ của dân là "đả tử " thì lũ tham tất kinh, vì nhiều nghị quyết Ta ra không có cụm từ "đả tử ". Chắc những quốc gia có nạn tham nhũng sẽ cho Ta là gương sáng xin cùng cán bộ của ta cùng thề các ông xem sao?


Cách đây hơn 400 năm đây là bến thuyền để  Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toànvề Trà Phương và Cổ Trai

Cách đền 500 m về phía Đông nam là núi Trà Phương là quê củaThái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn

Ngôi chùa Thiên Phúc doThái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn xây vào đầu thế kỷ XVI

Con dao trong hội thề.

Gà sẽ được cắt tiết để lấy máu cho quan dân uống thề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét